1947 – Legea 363 (Constituirea RPR)

LEGE nr.363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română ART. 1 Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea Regelui Mihai I pentru el şi urmaşii săi. ART. 2 Constituţia din 1866 cu modificările din 29 Martie 1923 şi acelea din 1 Septemvrie 1944 şi următoarele, se abrogă. ART. 3 România este […]

Continue reading

1977 – Legea Nr. 29 (normele de adresare între cetățenii R.S.R.)

În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnăm şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 29 din 28 octombrie 1977 privind normele de adresare în relaţiile dintre cetăţenii Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUŞESCU PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Bucureşti, 28 octombrie1977. LEGE PRIVIND NORMELE DE ADRESARE ÎN […]

Continue reading

1983 – Decret 98 (regimul aparatelor de multiplicat)

Decret nr. 98 din 1983, privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si al masinilor de scris. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: CAP. 1. Dispozitii generale ART. 1. Unitatile socialiste si alte organizatii care functioneaza potrivit legii pot detine aparate de multiplicat ca: aparate tip xerox, ghestetnere, sapirografe, heliografe si altele asemenea, […]

Continue reading

1983 – Decret 94 (taierea animalelor)

Decret numarul 94 din 1983, cu privire la declararea animalelor, instrainarea si taierea bovinelor si cabalinelor. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: CAP. 1. Obligatiile detinatorilor privind declararea animalelor, precum si conditiile pentru instrainarea si taierea bovinelor si cabalinelor ART. 1. Unitatile agricole socialiste si persoanele fizice sint obligate sa declare efectivele de […]

Continue reading

1980 – Legea 13 (rationalizarea alimentelor)

Lege nr. 13/1980din 19/12/1980, privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe. În temeiul art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnăm şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea […]

Continue reading

1976 – Decret 68 (schimbarea domiciliului)

Decret numar 68 din 1976, privind schimbarea domiciliului din alte localitati in orase declarate, potrivit legii, orase mari. ART. 1. Schimbarea domiciliului din alte localitati in orase declarate, potrivit legii, orase mari, se poate face in interes de serviciu sau in interes familial, in conditiile prezentului decret. ART. 2. Numarul de persoane, avind domiciliul in alte localitati pot […]

Continue reading

1974 – Legea 59 (sistematizarea localitatilor rurale)

(…) Capitolul 3 Sistematizarea localităților rurale Articolul 13. Sistematizarea comunelor, unităţi de bază teritorial- administrative, şi a satelor componente trebuie să asigure dezvoltarea lor în corelare cu cea a localităţilor învecinate, organizarea zonelor funcţionale – unităţi de producţie, locuinţe, dotări social-culturale, spaţii plantate şi de circulaţie – ţinînd seama de profilul dominant agricol, să stabilească […]

Continue reading

1974 – Legea 59 (sistematizarea localitatilor urbane)

(…) Capitolul 2 Sistematizarea localităților urbane. Articolul 6. Sistematizarea localităţilor urbane trebuie să asigure dezvoltarea lor armonioasă în strînsă corelare cu teritoriul înconjurător şi cu reţeaua generală de localităţi, restrîngerea suprafeţelor construibile şi utilizarea cît mai completă a terenurilor din perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor,prevăzînd regimul de înălţime şi densitatea construcţiilor, precum şi stabilirea […]

Continue reading

1974 – Legea 59 (sistematizarea teritoriului – cadru general)

Sistematizarea teritoriului ţării şi a localităţilor se înfăptuieşte pe baza politicii Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la creşterea necontenită a bunăstării materiale şi spirituale a tuturor oamenilor muncii şi la organizarea pe baze ştiinţifice, în mod raţional şi armonios, a cadrului în care trăiesc şi muncesc cetăţenii patriei noastre. […]

Continue reading

1971 – Legea 23 (secretul de stat) III

CAP. 5 ART. 48.Strainii care desfasoara activitati pe baza de contracte au acces in organizatiile socialiste beneficiare cu aprobare scrisa a conducatorilor organizatiilor socialiste respective sau a inlocuitorilor acestora, numai in sectiile sau sectoarele de productie in care prezenta lor este legata de indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si in pavilioanele administrative. ART. 49. Strainii care vin […]

Continue reading
1 2 3