Turismul de vânătoare în România Socialistă

Această „Expunere de motive” a fost prezentată în şedinţa Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 19 decembrie 1967. Prezentând argumente solide, Ministrul Economiei Forestiere şi preşedintele Oficiului Naţional de Turism arătau motivele pentru care turismul de vânătoare trebuia reintrodus în ţara noastră, după o pauză de doi ani. Expunere de motive În cursul anilor […]

Continue reading