Congresele Partidului Comunist V

1969 Congresul X PCR. Salutul delegatiei veteranilor comunisti // 1969 Congresul X PCR. Sectia pregatirii fortelor de munca a cadrelor din inavatamant // 1969 Congresul X. Sedinta sectiei pregatirea fortelor de munca a cadrelor din inavatamant // 1974 Congresul XI PCR. Ceausescu prezinta raportul // 1979 Congresul XII PCR // 1985 Congresul XIII PCR. Adunare la Alba Iulia // 1989 Congresul XIV PCR // 1989 Congresul XIV PCR // 1989 Congresul XIV PCR

Continue reading

Congresele Partidului Comunist IV

Congresul al XII-lea al PCR // Congresul al XII-lea al PCR. Nicolae si Elena Ceausescu in hora, la sfarsitul lucrarilor // Delegatii la Congresul al XII-lea al PCR // Congresul al XIII-le al PCR. Salutul pionierilor si soimilor patriei // Demonstratie Congresul XIII // Demonstratie Congresul al XIV-lea.

Continue reading

Congresele Partidului Comunist III

Congresul al X-lea al PCR. Aspect din sala – delegati // Congresul al X-lea al PCR. Nicolae Ceausescu salutand delegatii la Congres // Nicolae Ceausescu salutand delegatii prezenti la Congresul al X-lea al PCR // Participantii la Congresul al X-lea // Ceausescu la tribuna Congresului al XI-lea al PCR // Conducerea de partid si de stat alaturi de o parte a delegatilor la Congresul al XI-lea al PCR // Congresul al XI-lea al PCR // Congresul al XI-lea al PCR. Aspect din sala // Congresul al XI-lea al PCR. Conducerea de partid si de stat // Congresul al XI-lea al PCR. Delegati iesind de la lucrari // Congresul al XI-lea al PCR. Discurs Nicolae Ceausescu // Congresul al XI-lea al PCR. Prezidiul // Congresul al XI-lea-demonstratie // Delegati la Congresul al XI-lea al PCR // Nicolae Ceausescu, conducerea PCR si delegatii din diferite judete la Congresul al XI-lea al PCR // Participanti la Congresul al Xi-lea al PCR // Congresul al XII-lea al PCR. Aspect din sala // Congresul al XII-lea al PCR. Conducerea de partid primeste salutul pionierilor // Congresul al XII-lea al PCR. Delegati // Congresul al XII-lea al PCR. Discursul lui N. Ceausescu.

Continue reading

Congresele Partidului Comunist II

Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Prezidiul // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR) . Salutul pionierilor // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Chivu Stoica si pionierii // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Conducerea PMR si delegatiile straine // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Delegatii voteaza rezolutiile // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Spectacol la Ateneul Roman dupa terminarea lucrarilor // Ceausescu tine discursul la Congresul IX // Locul de desfasurare a Congtresului IX // Primirea delegatiei R.D.G. (condusa de W. Ulbricht) participanta la Congresul IX // Sosirea delegatiei URSS in frunte cu L. Brejnev // Conducerea PCR dupa terminarea lucrarilor Congresului al IX-lea // Congresul al IX-lea al PCR. Delegati in fata Salii Palatului // Delegatia R.P. Chineza la Congresul al IX-lea este intampinata de Emil Bodnaras, Ilie Verdet // Dineul de la Snagov, dupa terminarea lucrarilor Congresului al IX-lea al P.C.R. Leonte Rautu, Gogu Radulescu, Stefan Voicu // Grup de participanti la Congresul al IX-lea al PCR, printre care si Elena Ceausescu // Plecarea delegatiei iugoslave condusa de Kerdeli, care a fost prezenta la Congresul a IX-lea al PCR // Sosirea delegatiei iugoslave condusa de Kardeli, la Congresul al IX-lea al PCR // CC al PCR, dupa Congresul al X-lea // Conducerea de partid, infrunte cu N. Ceausescu se indreapta spre locul desfasurarii Congresului al X-lea al PCR // Congresul al X-lea Sedinta de lucru.

Continue reading

Congresele Partidului Comunist I

Congresul I PMR (VI PCR). Ateneul Roman locul de desfasurare // Congresul I PMR (VI PCR). Delegatii // Congresul I PMR (VI PCR). Gheorghiu Dej la tribuna. In prezidiu – Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu // Congresul I PMR (VI PCR). Pavoazarea Ateneului Roman // Congresul al II-lea PMR (VII PCR). Al doilea din dreapta – Leonte Rautu // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)_Borila si Jivkov // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)_Dej, Groza si delegati straini // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)_Delegatii straini // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)-Dej, Chivu Stoica si Tedembal // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Cuvantarea lui Gheorghiu Dej // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Delegatii // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Delegatiile straine si cea romana in fata Academiei Militare // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Gheorghiu Dej la tribuna // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Gheorghiu Dej, urmat de Bodnaras, Chivu Stoica, Apostol, Borila // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov il felicita pe Gheorghiu Dej // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov la tribuna // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov si Chivu Stoica la dineu // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov, Chivu Stoica, W. Gomulka la dineu // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov, Gheorghiu Dej, Chivu Stoica.

Continue reading