Congresele Partidului Comunist III

Congresul al X-lea al PCR. Aspect din sala – delegati // Congresul al X-lea al PCR. Nicolae Ceausescu salutand delegatii la Congres // Nicolae Ceausescu salutand delegatii prezenti la Congresul al X-lea al PCR // Participantii la Congresul al X-lea // Ceausescu la tribuna Congresului al XI-lea al PCR // Conducerea de partid si de stat alaturi de o parte a delegatilor la Congresul al XI-lea al PCR // Congresul al XI-lea al PCR // Congresul al XI-lea al PCR. Aspect din sala // Congresul al XI-lea al PCR. Conducerea de partid si de stat // Congresul al XI-lea al PCR. Delegati iesind de la lucrari // Congresul al XI-lea al PCR. Discurs Nicolae Ceausescu // Congresul al XI-lea al PCR. Prezidiul // Congresul al XI-lea-demonstratie // Delegati la Congresul al XI-lea al PCR // Nicolae Ceausescu, conducerea PCR si delegatii din diferite judete la Congresul al XI-lea al PCR // Participanti la Congresul al Xi-lea al PCR // Congresul al XII-lea al PCR. Aspect din sala // Congresul al XII-lea al PCR. Conducerea de partid primeste salutul pionierilor // Congresul al XII-lea al PCR. Delegati // Congresul al XII-lea al PCR. Discursul lui N. Ceausescu.