Congresele Partidului Comunist II

Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Prezidiul // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR) . Salutul pionierilor // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Chivu Stoica si pionierii // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Conducerea PMR si delegatiile straine // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Delegatii voteaza rezolutiile // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Spectacol la Ateneul Roman dupa terminarea lucrarilor // Ceausescu tine discursul la Congresul IX // Locul de desfasurare a Congtresului IX // Primirea delegatiei R.D.G. (condusa de W. Ulbricht) participanta la Congresul IX // Sosirea delegatiei URSS in frunte cu L. Brejnev // Conducerea PCR dupa terminarea lucrarilor Congresului al IX-lea // Congresul al IX-lea al PCR. Delegati in fata Salii Palatului // Delegatia R.P. Chineza la Congresul al IX-lea este intampinata de Emil Bodnaras, Ilie Verdet // Dineul de la Snagov, dupa terminarea lucrarilor Congresului al IX-lea al P.C.R. Leonte Rautu, Gogu Radulescu, Stefan Voicu // Grup de participanti la Congresul al IX-lea al PCR, printre care si Elena Ceausescu // Plecarea delegatiei iugoslave condusa de Kerdeli, care a fost prezenta la Congresul a IX-lea al PCR // Sosirea delegatiei iugoslave condusa de Kardeli, la Congresul al IX-lea al PCR // CC al PCR, dupa Congresul al X-lea // Conducerea de partid, infrunte cu N. Ceausescu se indreapta spre locul desfasurarii Congresului al X-lea al PCR // Congresul al X-lea Sedinta de lucru.