Congresele Partidului Comunist I

Congresul I PMR (VI PCR). Ateneul Roman locul de desfasurare // Congresul I PMR (VI PCR). Delegatii // Congresul I PMR (VI PCR). Gheorghiu Dej la tribuna. In prezidiu – Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu // Congresul I PMR (VI PCR). Pavoazarea Ateneului Roman // Congresul al II-lea PMR (VII PCR). Al doilea din dreapta – Leonte Rautu // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)_Borila si Jivkov // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)_Dej, Groza si delegati straini // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)_Delegatii straini // Congresul al II-lea PMR (VII PCR)-Dej, Chivu Stoica si Tedembal // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Cuvantarea lui Gheorghiu Dej // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Delegatii // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Delegatiile straine si cea romana in fata Academiei Militare // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Gheorghiu Dej la tribuna // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Gheorghiu Dej, urmat de Bodnaras, Chivu Stoica, Apostol, Borila // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov il felicita pe Gheorghiu Dej // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov la tribuna // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov si Chivu Stoica la dineu // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov, Chivu Stoica, W. Gomulka la dineu // Congresul al III-lea al PMR (VIII PCR). Hrusciov, Gheorghiu Dej, Chivu Stoica.