Politica externă – repere cronologice V (1985 – 1989)

1985

13-14 februarie – Vicecancelarul şi ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher vizitează România

20-22 februarie – Shimon Peres, primul ministru al Israelului vizitează România.4-6 martie – Cuplul Ceauşescu vizitează Libia.

14-16 aprilie – Vizita cuplului Ceauşescu în Canada.26 aprilie – La Varşovia are loc întâlnirea conducătorilor de partid şi de stat ai ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia, prilej cu care se semnează Protocolul cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului pe următorii 20 de ani, şi ulterior, pe încă 10 ani.

17-20 mai – Vizita oficială în România e preşedintelui R.P. Congo, colonel Denis Sassou Nguesso; se semnează Tratatul de prietenie şi colaborre româno-congolez.

20-22 mai – Vizita în România a regelui Spaniei, Juan Carlos I, împreună cu regina Sofia.

5-7 iunie – Vizita de stat în România a preşedintelui Republicii Finlanda, Mauno Koivisto.

11-13 iunie – Kenan Evren, preşedintele Turciei, vizitează România.

16-19 septembrie – Vizita oficială de prietenie în România preşedintelui Republicii Indonezia, general Suharto, împreună cu soţia, Tien Suharto.

7-15 octombrie – Vizita oficială a cuplului Ceauşescu în R. P. Chineză şi R.P.D. Coreeană.17-18 octombrie – Vizita de prietenie în România a preşedintelui R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal.

11-12 decembrie – Vizita în România a preşedintelui R.S. Cehoslovace, Gustáv Husák.15 decembrie – Vizita în România a secretarului de stat al S.U.A, George Shultz.

1986

16 mai – N. Ceauşescu vizitează U.R.S.S. unde poartă convorbiri cu Mihail Gorbaciov, secretar general l C.C. al P.C.U.S.; este semnat Programul de lungă durtă privind dezvoltarea colaborării economico-ştiinţifice între România şi U.R.S.S.

10-11 iunie – La Budapesta se desfăşoară Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia; este adoptat Apelul statelor participante la Tratatul de la Varşovia către statele membre N.A.T.O., către toate statele europene, cu privire la un program de reducere a forţelor armate şi armamentelor convenţionale în Europa.

2-6 iulie – Vizita oficială de prietenie în România a premierului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Zhao Ziyang.

15-16 octombrie – Vizita oficială în România a lui E. A. Şevarnadze, membru al Biroului Politic al C.C al P.C.U.S.m ministrul de Externe al U.R.S.S.

3-5 noiembrie – Sesiunea C.A.E.R. la nivelul şefilor de guvern, desfăşurată la Bucureşti adoptă Programul privind construirea de centrale nucleare pentru termoficare până în anul 2000.

10-11 noiembrie – La Moscova se întâlnesc liderii partidelor comuniste şi muncitoreşti din unele ţări ale lagărului socialist.

13-14 decembrie – Mohammed Hosni Mubarak, preşedintele R.A. Egipt vizitează România.

1987

15-18 ianuarie – Prinţul Norodom Sihanuk, preşedintele Kampuchiei Democrate, împreună cu prinţesa Monique Sihanuk vizitează România.

9-18 martie – N. Ceauşescu împreună cu soţia sa vizitează, Republica India, Republica Populară Bangladesh, Republica Socialistă a Uniunii Birmane, Regatul Nepal.

28 martie – 3 aprilie – Cuplul Ceauşescu vizitează Republica Populară Angola, Republica Zair, Republica Populară Congo.

25-27 mai – Vizita oficială de prietenie în România a lui Mihail Sergheevici Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.; autorităţile comuniste au luat măsuri pentru ca nici un fel de informaţie despre politica de “glasnost” şi „perestroika” să nu fie popularizată.

17-20 august – Vizita oficială în România a primului ministru israelian, Yitzhak Shamir.

19-21 octombrie – Vizita cuplului Ceauşescu în Turcia.

23-27 octombrie – Vizita de prietenie în România a lui San Yu, preşedintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.

1-7 noiembrie – N. Ceauşescu vizitează U.R.S.S-ul cu prilejul aniversării a 70 de ani de la Revoluţia din Octombrie.

23-25 noiembrie – Vizita cuplului Ceauşescu în R.A. Egipt.

30 noiembrie – 2 decembrie – Secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, preşedintele R.A. Siriene, Hafez al-Assad.

1988

26 februarie – Declaraţia guvernului S.U.A., prin care este anunţată hotărârea de a retrage României, începând cu dat de 3 iulie 1988, clauza naţiunii celi mai favorizate. Decizia a fost luată dată fiind degradarea vieţii locuitorilor R.S.R., nerespectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

28 februarie – Declaraţia guvernului român prin care anunţă că se renunţă la clauza mai sus invocată.

7-15 martie – Cuplul Ceauşescu vizitează Republica Ghana, Republica Liberia, Republica Guineea, Republica Islamică, Mauritania.

8-21 aprilie – Cuplul Ceauşescu vizitează Republica Indonezia, Australia, Republica Socialistă Vietnam, Republica Populară Mongolă.

10-14 mai – Andrei Andreevici Gromîko, preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., vizitează România.

28 august – Întâlnirea dintre N. Ceaueşescu şi Grósz Károly, premierul ungar, la Arad.

Septembrie – Cuplul Ceauşescu vizitează Republica Kenya, Republica Unită Tanzania, R.A. Egipt.Octombrie – Cuplul Ceauşescu continuă vizitele în U.R.S.S., R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană.

1989 4 aprilie – R.F. Germania, în semn de protest pentru violarea drepturilor omului în R.S.R., îşi recheamă ambasadorul de la Bucureşti.

6-8 octombrie – N. Ceauşescu participă la aniversarea a 40 de ani de la formarea R.D.G, la Berlin.

2-3 decembrie – Preşedinţii S.U.A şi U.R.S.S. se întâlnesc la Malta.4 decembrie – La Moscova are loc întâlnirea conducătorilor statelor participante la Tratatul de la Varşovia. Cu acest prilej N. Ceauşescu discută cu Gorbaciov, în contextul în care R.S.R era complet izolată în plan internaţional. În Polonia se produsese schimbarea încă din vara anului 1989, iar în R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria şi Bulgaria echipele de conducere fuseseră schimbate.

18-20 decembrie – În contextul izbucnirii Revoluţiei la Timişoara, N. Ceauşescu vizitează republica Islamică Iran, unde este semnat un program pe termen lung privind cooperarea economică, comercială şi tehnică.

Autor: MNIR