Politica externă – repere cronologice IV (1981 – 1984)

1981

13-16 aprilie – Vizita oficială în Marea Britanie a primului ministru român, Ilie Verdeţ; convorbiri cu primul ministru britanic Margaret Thatcher.

5-7 mai – Vizita de prietenie în România a lui Andreas Papandreu, preşedinte al Partidului Mişcarea Socialistă Panelenă (PASOK).

6-8 mai – Vizita oficială în Argentina a ministrului de Externe, Ştefan Andrei; semnarea unui acord în domeniul minier.

14-15 – Vizita oficială a ministrului de externe, Ştefan Andrei la Washington; convorbiri cu secretarul de stat Alexander Haig.

9-12 iunie – Vizita în Austria a cuplului Ceauşescu; discuţuu cu preşedintele federal dr. Rudolf Kirchschlãger şi cu cancelarul federal BrunoKreisky.

12-14 septembrie – Vizita oficială de prietenie în România a emirului statului Kuwait, Alteţa Sa şeicul Jabir al-Ahmad al-Jabir as-Sabbah.

24-27 septembrie – Mu’ammar al Gaddafi, conducătorul Marii Revoluţii de la 1 septembrie a Jamahieriei Arabe Libiene Populare Socialiste, vizitează România.

18-20 octombrie – Indira Gandhi, primul ministru al Indiei efectuează o vizită oficială în România.26-30 cotombrie-Vizita oficială în România a preşedintelui R.F. Germania, Karl Carstens.


2-3 decembrie – Vizita oficială de prietenie a ministrului Afacrilor Externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko.

18-19 decembrie – N. Ceauşescu participă la Moscova la festivităţile prilejuite de cea de-a 75-a aniversare a lui Leonid Ilici Brejnev, căruia îi înmânează, din partea conducerii P.C.R. şi a R.S.R., Ordinul “Victoria Socialismului”.

1982

20-22 ianuarie – Vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Islamice Pakistan, generalul Muhammad Zia ul-Haq.

12-13 februarie – Vizita în România a secretarului de stat al S.U.A., Alexander Haig.

23-25 februarie – Andrei Ştefan, ministrul Afacerilor Externe român vizitează Elveţi, prilej cu care ia cuvântul în cadrul Comitetului de dezarmare de la Geneva.5-8 aprilie – Vizita în România a preşedintelui turc, generalul Kenan Evren.

9 aprilie – Reprezentantul permanent al României la O.N.U., Teodor Marinescu, din însărcinarea guvernului român, semnează la New York, Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii unor categorii de arme convnţionale ce provoacă suferinţe excesive sau au efecte nediscriminatorii, adoptată la Geneva (10 octombrie 1980).

13-21 aprilie – Cuplul Ceauşescu vizitează R.P. Chineză, şi R.P.D. Coreeană; au loc convorbiri oficiale cu Hu Yaobang, pre;edintele C.C. al P.C. Chinez, Zhao Ziyang, premierul Consiului de Stat al R.P. Chineze şi cu Deng Xiaoping şi Li Xiannian, vicepreşedinţi ai C.A. al P.C. Chinez şi respectiv cu Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, preşedintele R.P.D. Coreene.

4-7 mai – Vizita în Grecia a cuplului Ceauşescu; convorbiri cu preşedintele Konstantinos Karamanlis şi cu primul ministru Andreas Papandreu.

10-14 mai – Vizita în România a guvernatorului Canadei, Edward Richard Schreyer.

4 iunie – Vizită de prietenie în România a unei delegţii de partid şi de stat a R.P. Polone, condusă de Wojciech Jaruzelski, prim secretar al C.C. al P.M.U.P., preşedintele Consiliuliu de Miniştri şi al Consiliului pentru Salvarea Naţională a R.P. Polone.

28-30 iunie – Vizita în România a fostului preşedinte american, Richard Nixon.

29 iunie – Scrisoare a 51 de senatori americani prin care aceştia îl anunţau pe N. Ceauşescu că este posibil ca România să nu mai primească clauza naţiunii celei mai favorizate din cauza nerespectării angajamentelor asumate pe plan internaţional, printre care şi simplificarea formalităţilor româneşti de emigrare.

19-21 iulie – Vizita în România a secretarului general O.N.U., Javier Pérez de Cuéllar.

21-28 noiembrie – Cuplul Ceauşescu vizitează Republica Islamică Pakistan, Republica Indonezia, Republica Singapore, Federaţia Malaysia şi Kuwait.

15-16 decembrie – Vizita de prietenie a preşedintelui R.A. Egipt, Mohammed Hosni Mubarak.

21-22 decembrie – O delegaţie română condusă de N. Ceauşescu vizitează Moscova, cu ocazia aniverării a 60 de ani de la crearea U.R.S.S. Cu acest prilej prşedintele R.S.R. se întâlneşte cu succesorul lui L.I. Brejnev (încetase din viaţă pe 10 noiembrie), noul secretar al C.C. al P.C.U.S., Iuri Andropov.

1983

4-5 ianuarie – La Praga se desfăşoară Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia. Se adoptă Declaraţia în care se propune încheierea între statele membre ale Tratatului de la Varşovia şi ale Tratatului Atlnticului de Nord a unui Tratat cu privire la nefolosirea reciprocă a forţei militare şi menţinerea de relaţii paşnice, dschis tuturor celorlalte state.

21-24 ianuarie – Vizita oficială de prietenie în România a colonelului Mu’ammar al Gaddafi, conducător al Marii Revoluţii de la 1 septembrie a Jamahieriei Arabe Libiene Populare Socialiste.

17-18 februarie – Vizita în România a suveranului Regatului Haşemit al Iordaniei, Hussein Ibn Talal.

13 aprilie – Convorbiri la Tegernsee, lângă München între Ştefan Andrei şi vicecancelarul şi ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher.

20-22 aprilie – Vizita oficială în România a lui Claude Cheysson, ministrul Relaţiilor Externe al Franţei.

5-10 mai – Vizita oficială a secretarului general a C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang.

16-18 mai – Vizita oficială a ministrului Afacerilor Externe român, Andrei Ştefan, în S.U.A.; este primit la Casa Albă de George Bush, vicepreşedintele american şi poartă convorbiri cu secretarul de stat George Shultz.

20-23 mai – Cuplul Ceauşescu vizitează Turcia, purtând convorbiri cu preşedintele turc Kenan Evren. Elena Ceauşescu poartă titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice pentru Orientul Mijlociu din Ankara.

31 mai – 1 iunie – Vizita vicecancelarului şi ministrului de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, în România. Se reînnoieşte Acordul de colaborare economică, industrială şi tehnică din 29 iunie 1973.

14-17 iunie – Vizita oficială în România a unei delegaţii de partid şi de stat a R.P. Mongole condusă de Jumjaaghin Ţedenbal; se semnează Tratatul de colaborare româno-mongol.

12-23 iulie – Viziteale cuplului Ceauşescu în Ethiopia Socialistă, Republica Zimbabwe, Republica Populară Mozambic, Republica Zambia, Republica Democrată Somalia.

3-5 august – Vizită oficială în România a lui Shintaro Abe, ministrul Afacerilor Externe al Japoniei.

8-11 august – Vizita în România a vicecancelarului şi ministrului de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher.

15-18 august – Vizita oficială în România a lui Yitzhak Shamir, ministrul Afacerilor Externe al Israelului.

1-4 septembrie – Vizita ministrului Afacerilor Externe al Indiei, P.V. Narasimha Rao; convorbiri cu Ştefan Andrei şi alte oficialităţi.

18-19 septembrie – Vizita lui George Bush în România, vicepreşedintele S.U.A. care poartă convorbiri cu N. Ceauşescu.

18-25 octombrie – Cuplul Ceauşescu efectuează vizite de prietenie în republica Malta, Republica Arabă Egipt, Republica Democratică Sudan, Republica Cipru.

1984

30 ianuarie – 1 februarie – Vizita în România a delegaţiei de partid şi guvernamentale a Uniunii Sovietice, condusă de Andreevici Gromîko, ministru al Afacerilor Externe.

1-2 februarie – Vizita în România a premierului canadian, Pierre Elliott Trudeau.

27-28 februarie – La Washington se organizează o masă rotundă cu privire la drepturile omului, într-un moment în care în România comunistă acestea erau constant încălcate.

7-11 mai – Cuplul Ceauşescu efectuează vizite în Republica Islamică Pakistan şi R.A. Siriană.

31 mai – Ronal Reagan, preşedintele S.U.A. semnează prelungirea clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru România pentru încă un an.

4 iunie – Vizita de lucru în U.R.S.S. a lui N. Ceauşescu în timpul căreia poartă convorbiri cu K.U. Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Lui Ceauşescu i se înmânează ordinul “Revoluţia din Octombrie”

6-8 iunie – Vizita cuplului Ceauşescu în Polonia. Cu această ocazie, Wojciech Jaruzelski, prim secretar al Partidului Muncitoresc Unit Polonez a primit ordinul “Steaua Republicii Socialiste România”, cu eşarfă, cu ocazia aniversării a 60 de ani.

18-21 iunie – Vizita de prietenie în România a lui Kim Ir Sen, preşedintele R.P.D. Coreea.

27-29 august – Vizita delegaţiei condusă de Li Xiannian, preşedintele R. P. Chineze, căruia i se înmânează ordinul “Steaua Republicii Socialiste România”, cu eşarfă, cu ocazia aniversării a 75 de ani.

15-17 octombrie – Vizita de Stat în R.F. Germania a cuplului Ceauşescu; convorbiri cu preşedintele Richard von Weizsacker şi cu cancelarul federal, Helmut Kohl.

26-28 decembrie – Vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Elene, Konstantinos Karamanlis.

Autor: MNIR