Politica externă – repere cronologice III (1971 – 1980)

1971

11 februarie – Semnarea la Moscova, Londra şi Washington de către împuterniciţii guvernului român a Tratatului de prietenie cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi ocenelor şi în subsolul lor.

18-19 februarie – Are loc la Bucureşti Consfătuirea miniştrilor Afacerilor Externe din statele Tratatului de la Varşovia.

17-20 mai – Vizită în România a preşedintelui R.F.G., Gustav Heinemann.

29 iunie-3 iulie – Vizită în Finlanda a cuplului Ceauşescu, care poartă discuţii cu preşedintele Finlandei, Urho Kekkonen.

27-29 iulie – La Bucureşti are loc cea de-a XXV-a Sesiune C.A.E.R. la nivelul şefilor de guverne.

20-22 septembrie – Vizita în România a secretarului de stat pentru educaţie şi ştiinţă din Marea Britanie, Margaret Thatcher.

14-16 octombrie – N. Ceauşescu împreună cu soţia participă la festivităţile fastuoase prilejuite de sărbătorirea a 2500 de ani de la crearea statului iranian.

1972

24-26 februarie – Kádár János, aflat la Bucureşti semnează Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi Ungaria.

11 martie – 6 aprilie – Cuplul Ceauşescu efectuează vizite oficiale de prietenie în opt state africane: Algeria, Africa Centrală, R.P. Congo, Zair, Zambia, Tanzani, Sudan, Egipt.

10 aprilie – Corneliu Mănescu semnează la Moscova Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi la distrugerea acestora.

30 aprilie – 4 mai – Vizita în România a unei delegaţii a Partidului Socialist Francez, condusă de François Mitterrand, prim-secretar al partidului.

4-7 mai – Vizita oficială în România a premierului Israelului, Golda Meir.

11-12 mai – Vizita unei delegaţii de partid şi guvernamentale din R.D.G., condusă de Erich Honecker şi Willi Stoph. Semnarea Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi R.D.G.

26-30 mai – Vizita unei delegaţii condusă de Fidel Castro.

11-12 iunie – Vizita în România a liderului Partidului Laburist din Marea Britanie, Harold Wilson.

6-7 iulie – Vizita oficială în România a secretarului Departamentului de Stat al S.U.A., Wiliam Rogers.

28 august – Vizita în România a unei delegaţii a Partidului Comunist din Spania, reprezentat de Dolores Ibarruri şi Santiago Carillo.

24-26 octombrie – Vizita cuplului Ceauşescu în Belgia, în timpul căreia se poartă convorbiri cu regele Baudouin I şi cu premierul Gaston Eyskens. S-a semnat declaraţia solemnă comună, primul document politico-diplomatic de acest fel încheiat între ţări europene aparţinând unor alianţe militare diferite.

27-28 octombrie – Vizita în Marele Ducat de Luxemburg a lui N. Ceauşescu, unde poartă convorbiri cu Marele Duce Jean de Luxemburg şi cu Pierre Werner, preşedintele guvernului.

7 decembrie – România aderă la Acordul privind Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi la Acordul privind Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

1973

8-12 ianuarie – Vizita oficială în Pakistan a lui N. Ceauşescu, împreună cu soţia; au loc convorbiri cu preşedintele Zulfikar Ali Bhuto.

8 februarie – Vizită neoficială a generalului Juan Dominigo Perón, fost preşedinte al Argentinei, împreună cu soţia sa, Isabel Perón.

10-13 aprilie – Vizită a cuplului Ceauşescu în Olanda, unde au loc convorbiri cu regina Iuliana şi primul ministru Barend Willem Biesheuvel.

21-26 mai – Cuplul Ceauşescu vizitează Italia, Republica San Marino, Vaticanul, fiind primiţi de Papa Ioan Paul al VI-lea. S-a discutat şi cu preşedintele Republicii Giovanni Leone şi premierul Giulio Andreotti.

24 mai – Elena Ceauşescu devine membru activ al Academiei de Ştiinţe din New York.

2-5 iunie – Vizita în România a şahinşahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, fiind semnat şi un acord de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică.

26-30 iunie – Cuplul Ceauşescu vizitează R.F. Germania, pertând discuţii cu preşedintele Gustav Heinemannşi cancelarul federal Willy Brandt.

28 iulie – 1 august – Primul ministru R.D. Vietnam, Pham Van Dong, vizitează România, convenindu-se asupra ajutoarelor pe care România trebuia să le acorde pentru reconstrucţia Vietnamului.August – septembrie – Cuplul Ceauşescu vizitează state din America Latină şi Africa: Cuba, Costa Rica, Venezuela, Columbia, Ecuador, Perú, Sénégal, Maroc.

5-7 august – Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U. vizitează oficial România.

3-6 octombrie – Vizita în România a preşedintelui Republicii India, Varahagiri Venkata Giri.

4-7 decembrie – Vizită oficială în S.U.A. a cuplului Ceauşescu; în urma discuţiilor cu Richard Nixon, sunt semnate Declaraţia comună, precum şi Declaraţia comună cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnică între cele două ţări. Pe 7 decembrie a fost semnat Acordul-cadru de cooperare economică între diferite întreprinderi române de comerţ exterior şi coporaţiile “General Electric”, „I.T.T.”, „Singer”.

1974

29-30 ianuarie – Vizită oficială în România a regelui Hussein Ibn Talal al Regatului Haşemit al Iordaniei.

12-21 februarie – N. Ceauşescu efectuează vizite oficiale în Libia, Liban – unde i se decernează titlul de Doctor Honoris Causa al univerităţii libaneze, Siria şi Irak.Martie – Cuplul Ceauşescu efectuează vizite oficiale în Liberia, Argentina, Brazilia şi Guineea; pe 6-7 martie cuplului Ceauşescu i se înmânează titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Buenos Aires şi al Universităţii din Sud Bahia-Blanca.

22-25 aprilie – Jósé Figueres Ferrer, preşedintele Republicii Costa Rica vizitează România.

12-19 mai – Prima ediţie a TIBCO’74, la Bucureşti, la care iau parte 10 ţări cu pavilioane naţionale şi 24 de firme străine.

27-30 iunie – Vizita în România a preşedintelui R.A. Egipt, Mohammed Anwar as-Sadat.

19-30 august – Sub egida O.N.U. are loc la Bucureşti Conferinţa mondială a populaţiei, cu participarea a peste 5000 de delegaţi din peste 133 de ţări.

28 august – La Bucureşti se semnează Acordul între România şi O.N.U pentru înfiinţarea Centrului demografic O.N.U.-România (CEDOR). Centrul şi-a încetat activitatea în anul 1984.

2-7 septembrie – Vizita oficială de prietenie în România a delegaţiei de partid şi de stat conduse de Hafez al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, preşedintele R.A. Siriene.3-4 noiembrie – Vizita în România a secretarului de stat al S.U.A., Henry A. Kissinger.

1975

23-25 februarie – Vizită oficială în România a primului ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling.

7-11 martie – Vizita oficială în România a preşedintelui Ecuadorului, generalul de brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara, prilej cu care se semnează un acord de cooperare economică şi tehnică între cele două state.

2 aprilie – Semnarea, la Bucureşti, a Acordului privind relaţiile comerciale între România şi S.U.A., prin care România primeşte clauza naţiunii celei mai favorizate.

4-9 aprilie – Cuplul Ceauşescu efectuează o vizită oficială în Japonia, acolo unde poartă discuţii cu împăratul Hirohito şi cu primul ministru Takeo Miki.

9-13 aprilie – Vizită în Filipine, acolo unde cuplul Ceauşescu îl întâlneşte pe preşedintele Ferdinand Marcos. Aici, N. Ceauşescu primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Filipine.

13-19 aprilie – Cuplul Ceauşescu continuă să efectueze viziteze alte state, respectiv: Pakistan, Iordania, Turcia.

13-16 mai – Vizită oficială în România a Majestăţii Sale Regina Iuliana şi a Alteţei Sale Regale, prinţul Bernhard al Ţărilor de Jos.

22-26 mai – Vizita oficială în România a delegaţiei de partid şi guvernamentale a R.P.D. Coreene, condusă de Kim Ir Sen.

26-27 mai – Vizita oficială în România a preşedintelui Consiliului de Miniştri al Republicii Elene, Konstantinos Karamanlis.

4-7 iunie – Cuplul Ceauşescu vizitează Brazilia, purtând discuţii cu preşedintele Ernesto Geisel. Se semnează mai multe contracte şi acorduri economice.

7-11 iunie – Vizita oficială a cuplului Ceauşescu în Mexic; convorbiri cu preşedintele Luis Echeverria Alvarez.

11-12 iunie – În timpul unor escale, N. Ceauşescu poartă discuţii cu Gerald Rudolph Ford, preşedintele S.U.A. şi Harold Wilson premierul britanic.

13-15 iunie – Vizita oficială în România a preşedintelui Portugaliei, generalul Franco da Costa Gomes. Se semnează tratatul de prietenie şi colaborare româno-portughez.

16-20 iunie – Vizita oficială în România a lui Todor Jivkov, liderul comunist bulgar.10-14 iulie – Vizita oficială a cancelarului federal al Austriei, Dr. Bruno Kreisky.

27-28 iulie – Jacques Chirac, primul ministru francez vizitează România.

2-3 august – Vizita oficială în România a preşedintelui S.U.A., Gerald Rudolph Ford.

27-29 august – Vizita oficială în România a primului ministru al Turciei, Suleyman Demirel.

31 august-3 septembrie – Vizita în România a liderului Partidului Conservator din Marea Britanie, Margaret Thatcher.

15-18 septembrie – Vizita oficială de prietenie în România a primului ministru Margaret Thatcher. A fost semnat un acord pe termen lung de colaborare economică şi cooperare industrială şi tehnologică.22-25 octombrie – Vizita în România a premierului din Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto.

23 octombrie – N. Ceauşescu primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Nisa.

28-31 octombrie – N. Ceauşescu vizitează Portugalia, purtând convorbiri cu preşedintele Francisco da Costa Gomes.

13-18 noiembrie – Le Duan, prim secetar al Partidului Celor Ce Muncesc din Vietnam vizitează România, prilej cu care datoriile Vietnamului către România sunt şterse.

27 noiembrie – 1 decembrie – Cuplul Ceauşescu vizitează Iranul, aici fiindu-le desemnat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Teheran.4-5 decembrie – Vizită oficială în România a vicecancelarului federal şi minstrul de Externe al R.F. Germania, Hans Dietrich Genscher.

1976

26-29 ianuarie – Vizita în România a unei delegaţii a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, condusă de Felipe Gonzáles.

3-8 februarie – Vizită în România a unei delegaţii a Partidului Mişcării Socialiste Panelene, condusă de Andreas Papandreu.

26-29 martie – Vizita oficială în Grecia a cuplului Ceauşescu, unde sunt purtate convorbiri cu preşedintele Republicii, Konstantinos Tsatsos şi cu primul ministru Konstantinos Karamanlis.

29-31 martie – Vizita oficială în Kuwait a lui N. Ceauşescu şi E. Ceauşescu; convorbiri cu Sabbah as-Salim as-Sabbah, emirul acestui stat.

7-8 iunie – Vizita în România a preşedintelui Uniunii Creştin Democrate – R.F.G., Helmut Kohl.Vizita oficială în Turcia a cuplului Ceauşescu; convorbiri cu preşedintele Fahri S. Korütürk şi cu premierul Suleyman Demirel.

26-28 iunie – Vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez al-Asaad.

29-30 iunie – Conferinţa partidelor comuniste şi muncitoreşti din Europa, desfăşurată la Berlin. Insistând asupra independenţei şi neamestecului în treburile interne, Ceauşescu îşi consolida în fapt poziţia de deţinător absolut al puterii politice.

2-12 august – Cuplul Ceauşescu vizitează R.S.S. Moldovenească, R.S.S. Gruzină, R.S.S. Armeană. Pe 3 august, în Crimeea are loc o întrevedere cu L.I. Brejnev , fapt ce marchează îmbunătăţirea relaţiilor dintre cei doi.

11-14 octombrie – Vizita oficială în România a regelui Baudouin I al Belgiei, împreună cu regina Fabiola.

25-28 octombrie – Vizita în România a Marelui Duce Jean al Luxemburgului, împreună cu Marea Ducesă Joséphine Charlotte.

22-24 noiembrie – Vizită de prietenie a lui L.I. Brejnev, secretar al C.C. al P.C.U.S., în România; de ambele părţi se dau asigurări pentru întreţinerea unor relaţii apropiate.

14-17 decembrie – Vizita oficială în Franţa a primului ministru român, Manea Mănescu. Acord în domeniul auto.

1977

În plan intern debutează mişcarea de rezistenţă faţă de regimul comunist, iniţiată de Paul Goma, mişcare cu un larg ecou şi în plan extern. Adepţii grupării aderă la “Charta celor 77”, manifestul politic al disidenţilor cehoslovaci. Mişcarea va fi reprimată de regimul dictatorial

15-16 februarie – Vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez al-Assad.

22 februarie – 4 martie – Cuplul Ceauşescu efectuează vizite oficiale în Mauritania, Sénégal, Ghana, Coasta de Fildeş, Nigeria.

25-27 mai – Vizita oficială în România a premierului italian, Giulio Andreotti.

15-16 iunie – Întâlnire între N. Ceauşescu şi K. János la Debreţin şi Oradea, unde este discutată problema naţionalităţilor.

26-30 august – Vizita oficială în România a primului ministru al Israelului, Menahem Begin.

29-31 octombrie – Vizita de prietenie în România a preşedintelui Egiptului, Mohammed Anwar as-Sadat.Noiembrie – În România este organizată prima expoziţie industrială americană, “Amero 77”, la care participă 77 de state.

1978

6-7 iunie – Vizita oficială în România a cancelarului federal R.F. Germania, Helmut Schmidt.

11-12 februarie – Vizita de prietenie în România a preşedintelui Egiptului, Mohammed Anwar as-Sadat.

12-17 aprilie – Cuplul Ceauşescu vizitează S.U.A., purtând convorbiri cu preşedintele american Jimmy Carter. Cu ocazia vizitei au fost realizate mai multe înţelegeri cu unele firme americane vizând colaborarea cu firme româneşti.

15-30 mai – N. Ceauşescu şi soţia sa efectuează vizite oficiale în China, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Socialistă Vietnam, Republica Democratică Populară Laos, Kampuchia Democrată, şi o scurtă vizită la Delhi.

13-16 iunie – Vizită de stat a cuplului Ceauşescu în Marea Britanie, unde este primit de regina Elisabeta a II-a şi ducele de Edinburgh.

7 august – Întâlnire între Ceauşescu şi Brejnev în Crimeea.16-21 august – Vizita la Bucureşti a preşedintelui R.P. Chineze, Hua Guofeng.

8-11 noiembrie – Vizita preşedintelui federal al Austriei, dr. Rudolf Kirchschläger în România.

1979

8-10 martie – Vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, împreună cu soţia sa Anne Aymone Giscard d’Estaing; se semnează Protocoalele privind cooperarea în domeniile tehnicii audiovizuale, aeronautice, electronice  şi informaticii, industriei de autovehicule şi cel economic.

18-20 martie – Vizita oficială de prietenie în România a premierului Republicii Elene, Konstantinos Karamanlis.

21-23 martie – Vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Portugheze, generalul Antonio Ramalho Eanes, împreună cu soţia sa, Maria Manuela Ramalho Eanes; se semnează Acordul privind transporturile rutiere internaţionale de pasageri şi de mărfuri, precum şi a unui Acord de credit.

23-26 iunie – Vizita în România a preşedintelui Republicii Cipru, Spyros Kyprianos.

9-11 iulie – Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., efectuează o vizită în România.

1 august – În Crimeea are loc o întâlnire între Ceauşescu şi L.I. Brejnev.

13-17 august – Vizita în Siria a cuplului Ceauşescu, în timpul căreia s-a inaugurat rafinăria de la Baniyas.

16-17 august – La Bucureşti are loc Reuniunea ministerială a ţărilor membre ale “Grupului celor 77”.

6-10 octombrie – Vizita în România a lui Robert David Muldoon, primul ministru al al Noii Zeelande.

7-10 octombrie – Vizita în România a prinţului moştenitor al Japoniei, Alteţa Sa Imperială Akihito şi a soţiei sale prinţesa Michiko.

11-12 octombrie – Vizita în România a lui Hans Dietrich Genscher, vicecancelar şi ministru federal al R.F.G.

8-9 noiembrie – Vizita de prietenie a lui François Mitterand, prim secretar al Partidului Socialist-Francez.

1980

28-29 ianuarie – Vizita în România a primului ministru al guvernului landului Bavaria, Franz Josef Strauss, preşedintele partidului Uniunea Creştin Socială.

31 ianuarie – 2 februarie – Vizita de prietenia în România a lui A.A. Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

20-23 februarie – Vizita oficială în România a regelui Hussein Ibn Talal al Regatului Haşemit al Iordaniei.

12-14 martie – Vizita oficială în România a lordului Peter Alexander Rupert Carrington, ministrul Afacerilor Externe al Marii Britanii.

17-20 martie – Vizita oficială în România a generalului de Corp de Armată Mobutu Sésé Séko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, preşedintele Republicii Zair, prilej cu care se semnează Tratatul de prietenie şi colaborare între România şi Zair.

9-12 mai – Vizita în România a preşedintelui R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen.

14-15 mai – N. Ceauşescu conduce delegaţia României la lucrările Consfătuirii Comitetului Politic consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, desfăşurată la Varşovia.

8-9 iunie – Vizita oficială în România a ministrului Afacerilor Externe al Franţei, Jean- François Poncet.

23-26 iulie – Vizita oficială în Franţa a cuplului Ceauşescu, care poartă convorbiri cu preşedintele Republicii Franceze, Valéry Giscard D’Estaing.4 august – Întrevedere Ceauşescu – Brejnev în Crimeea.

3-6 septembrie – Vizita în România apreşedintelui Republicii Elene, Konstantinos Karamanlis.

6-10 noiembrie – Vizita oficială în Suedia a cuplului Ceauşescu, care este primit de Majestatea Sa regele Carol al XVI-lea Gustav şi regina Silvia, având convorbiri oficiale cu primul ministru al Suediei, Thorbjörn Fälldin.

10-13 noiembrie – Vizita de stat în Norvegia a cuplului Ceauşescu, unde se întâlneşte cu Maiestatea Sa regele Olav al V-lea şi are convorbiri cu primul ministru al Norvegiei, Odvar Nordli.

5 decembrie – N. Ceauşescu participă la Moscova la întâlnirea conducătorilor de partid şi de stat ai ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia.

Autor: MNIR