Politica externă – repere cronologice II (1961 – 1970)

1961

31 iulie – 12 august – Vizita de prietenie în U.R.S.S. a unei delegaţii condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, alături de el participând şi Ion Gh. Maurer, Al. Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Leonte Răutu, etc.

17-31 octombrie – Congresul XXII al C.C. al P.C.U.S., la care participă şi o delegaţie română condusă de Gh. Gheorghiu-Dej. Hruşciov a denunţat public crimele comise de Stalin.9 noiembrie – România a devenit membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, F.A.O., instituţie specializată a O.N.U., cu sediul la Roma.

1962

14 martie – La Geneva se deschide Conferinţa Comitetului celor 18 pentru dezarmare.

6-7 iunie – La Moscova se desfăşoară o consfătuire a reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările membre ale C.A.E.R. la care participă şi o delegaţie a Partidului Muncitoresc Român. Este adoptat documentul “Principiile fundamentale ale diviziunii internaţionale socialiste a muncii”.

1-22 octombrie – Vizite oficiale ale unei delegaţii române condusă de Gh. Gheorghiu-Dej şi Ion Gh. Maurer în Indonezia, India şi Birmania. La întoarcere, liderii comunişti au făcut o escală la Moscova, moment în care N.S.Hruşciov l-a anunţat pe Dej de existenţa rachetelor sovietice în Cuba.

Decembrie – Se desfăşoară lucrările Congresului Partidului Comunist Italian la care Partidul Muncitoresc Român este reprezentat de Nicolae Ceauşescu şi Paul Niculescu-Mizil. Principala chestiune discutată a constat în blamarea Partidului Comunist Chinez.

1963

15 februarie – În şedinţa C.A.E.R. desfăşurată la Moscova, Alexandru Bârlădeanu a susţinut continuarea colaborării în cadrul structurilor C.A.E.R., fără însă ca România să-şi modifice planurile ei industriale în vederea integrării economie regionale, prin specializare şi planificare supranaţională, integrare susţinută în primul rând de U.R.S.S.

4-8 mai – Vizită în România a secretarului general al O.N.U., U. Thant.

24 mai – Vizită a unei delegaţii de partid sovietice în România, condusă de Nikolai Viktorovici Podgornîi, secretar al C.C. al P.C.U.S., în sensul detensionării relaţiilor româno-sovietice.

24 iulie – Dr. Bruno Keisky, ministrul de Externe al Austriei vizitează România.

24-26 iulie – La Moscova se desfăşoară Consfătuirea primilor secretari ai C.C. ale partidelor comuniste şi muncitoreşti şi a şefilor de guverne ale ţărilor membre ale C.A.E.R. Gh. Gheorghiu-Dej s-a pronunţat împotriva transformării României într-o ţară preponderent agrară, precum şi împotriva încălcării principiului independenţei şi suveranităţii.

17 septembrie – La New York se deschide a XVIII-a Sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Reprezentantul României la O.N.U. a fost ales preşedinte al Comitetului politic special.

22-30 noiembrie – Vizita unei delegaţii condusă de liderul Partidului Muncitoresc Român în Iugoslavia. Dej a ţinut o cuvântare în faţa Adunării R.S.F. Iugoslavia.

1964

Februarie – P.M.R. adresează un apel C.C. al P.C.U.S. şi C.C. al P.C Chinez , prin care celor două partide li se propune să stopeze polemica publică.

2 – 10 martie – O delegaţie a C.C. al P.M.R. , condusă de Ion Gh. Maurer vizitează R.P. Chineză, cu scopul de a media conflictul ideologic şi politic chino-sovietic.

12-14 martie – Vizită în R.P.D. Coreeană a delegaţiei P.M.R. condusă de I.Gh. Maurer. La întoarcere Maurer s- oprit în Crimeea unde discută cu Hruşciov. Rezultatul discuţiilor nu a fost favorabil, disensiunile chino-sovitice agravându-se.

23 martie-16 iunie – La Geneva România participă la Conferinţa internaţională organizată de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) alături de alte 76 de state. S-a constituit organizaţia internaţională guvernamentală “Grupul celor 77”.Aprilie – Este publicat “Planul Valev”, în care se propunea crearea unui complex economic interstatal, care urma să cuprindă 42% din teritoriul României. Se încerca subordonarea economică a României. Ca răspuns, Plenara C.C al P.M.R. din 15-22 aprilie a adoptat “Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale”.

6-14 iulie – Ion Gh. Maurer vizitează Uniunea Sovietică.

27 iulie-3 august – Vizită a lui Ion Gh. Maurer în Franţa, unde au loc convorbiri între I.Gh. Maurer şi preşedintele Franţei, Charles de Gaulle.

29 septembrie – 8 octombrie – Vizita în China a unei delegaţii condusă de Ion Gh. Maurer, cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a R.P. Chineze. La întoarcere liderii comunişti au făcut o escală în U.R.S.S.

7 noiembrie – La Moscova se desfăşoară festivităţile prilejuite de aniversarea zilei de 7 noiembrie. Cu această ocazie o delegaţie condusă de I.Gh. Maurer efectuează o vizită şi poartă discuţii cu noul lider al P.C.U.S., L.I. Brejnev.

1965

3-11 septembrie – N. Ceauşescu, noul lider al P.C.R., conduce o delegaţie de partid şi guvernamentală, într-o vizită oficială în U.R.S.S. S-au purtat discuţii cu L.I. Brejnev, A.N. Kosîghin, N.V. Podgornîi, M.A. Suslov, I.V. Andropov, în cadrul cărora soviecticii îşi doreau să atragă partea română alături de P.C.U.S. în conflictul chino-sovietic. Comuniştii români au optat pentru neutralitate.

7-10 octombrie – Vizită oficială în România a preşedintelui Republicii India, dr. Sarvepalli Radhakrishnan. În aceeaşi perioadă I. Gh. Maurer a vizitat Iranul.

16-22 noiembrie – Vizită oficială în Republica Austria a premierului I. Gh. Maurer.

1966

10-13 ianuarie – Vizită de prietenie în Ungaria a preşedintelui Consiliului de Miniştri, I. Gh. Maurer.

18-23 aprilie – Vizita delegaţiei iugoslave condusă de Iosif Broz Tito, prşedintele R.S.F. Iugoslavia, efectuată în scopul armonizării relaţiilor româno-iugoslave.

10-13 mai – L. I. Brejnev, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., efectuează o vizită neoficială în România. Vizita a fost provocată de declaraţiile lui N. Ceauşescu din 7 mai, declaraţii care conturau orientarea României spre promovarea unui “communism naţional” şi implicit nesupunerea faţă de centrul moscovit.

16-24 iunie – O delegaţie chineză condusă de Zhou Enlai, vicepreşedinte al C.C. al P.C. Chinez efectuează o vizită în România.

25-31 iulie – Vizita oficială a unei delegaţii guvernamentale condusă de premierul I.Gh. Maurer.

15-20 august – Vizită în Danemarca a premierului I.Gh. Maurer.

31 august-3 septembrie – Vizită în Grecia a premierului I.Gh. Maurer.

1967

1 ianuarie – România devine membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).

30 februarie – 3 februarie – Vizita oficială în R.F.G. a lui Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al României. Între România şi R.F. Germania s-au stabilit relaţii diplomtice, la nivel de ambasadă.

17-18 martie – Vizită de prietenie în U.R.S.S. a unei delegaţii conduse de N. Ceauşescu, în cadrul căreia s-a discutat cu L.I. Brejnev despre relaţiile bilaterale.

19 mai – Vizita primului oficial australian în România, viceprim-minstrul şi ministrul de stat al Comerţului şi Industriei din Australia, John McEwan.

28 mai-2 iunie – Vizita în România a secretarului general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carillo.

9 iunie – La Moscova se întâlnesc liderii partidelor comuniste şi muncitoreşti din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, U.R.S.S. pentru a discuta situaţia din Orientul Apropiat. Contrar atitudinii celorlalte state socialiste din Europa, România a fost singura ţară care a menţinut relaţiile diplomatice cu Israelul.

26 iunie – Convorbiri la New York între I.Gh. Maurer şi Lyndon B. Johnson, preşedintele S.U.A. privind dezvoltarea relaţiilor româno-americane.10-14 iulie – Vizită oficială în România a cancelarului federal al Austriei, dr. Josef Klaus.

17-21 iulie – În timpul vizitei din Olanda I. Gh. Maurer poartă convorbiri cu premierul Olandei, Piet de Jong.

3-7 august – Willy Brandt, vicecancelarul R.F.G şi ministrul Afacerilor Externe, vizitează România.

25-31 august – Vizita oficială în România a primului ministru şi minstrel Afacerilor Externe al Danemarcei, Jens Otto Krag.

13-17 septembrie – Vizita în România a primului ministru al Turciei, Suleyman Demirel.19 septembrie – Corneliu Mănescu, ministrul de Externe al României, este ales preşedinte al celei de-a XXII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

16-19 octombrie – Indira Gandhi, prim ministrul Indiei vizitează România.

20-26 octombrie – Muhammad Ayub Khan, preşedintele Pakistanului vizitează România.

14-15 decembrie – N. Ceauşescu conduce o delegaţie într-o vizită în U.R.S.S.

1968

3-4 ianuarie – Preşedintele Consiliului de Stat, N. Ceauşescu şi primul ministru I.Gh. Maurer în timpul unei vizite efectuate în Iugoslavia poartă convorbiri cu I.B. Tito.

22-23 ianuarie – Vizita oficială în Italia a preşedintelui Consiliului de Miniştri, I.Gh. Maurere care discută cu omologul său italian Aldo Moro.

23 ianuarie-2 februarie – Vizită oficială a unei delegaţii române în Marea Britanie, care discută cu primul ministru Harold Wilson.

24 ianuarie – I.Gh. Maurer este primit la Vatican de papa Paul al VI-lea.

26 februarie – 5 martie – La Budapesta se desfăşoară Lucrările Consultative ale partidelor comuniste şi muncitoreşti, la care au participat 81 de partide comuniste şi muncitoreşti. Delegaţia P.C.R, condusă de Paul Niculescu Mizil, a părăsit întrunirea din cauza criticii făcute comuniştilor români de Partidul Comunist Sirian.

31 martie – 5 aprilie – I.Gh. Maurer vizitează Finlanda, purtând convorbiri cu primul ministru finlandez, Mauno Henrik Koivisto.

8-11 aprilie – Vizită a premierului I.Gh. Maurer în Suedia; convorbiri cu primul minstru suedez, Tage Fritj of Erlander.

14-18 mai – Vizită în România a preşedintelui Republicii Franceze, Charles de Gaulle. Convorbirile s-au axat pe necesitatea lărgirii cooperării româno-frnaceze în domeniul economic, tehnic şi cultural.

23-31 mai – Vizita în România a unei delegaţii a Partidului Laburist din Marea Britanie, condusă de preşedinta partidului, Jennie Lee.

23-24 iunie – George Macovescu, prim adjunct al ministrului de Externe, efectuează o vizită în Israel, prima vizită oficială în acest stat a unui demnitar român.

15-17 august – O delegaţie de partid şi de stat condusă de N. Ceauşescu vizitează Cehoslovacia. Se poartă convorbiri ci Alexandru Dubcek, secretarul general al partidului Comunist din Cehoslovacia şi Ludvik Svoboda, preşedintele R.S. Cehoslovacă. Pe 16 august la Praga este semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală româno-cehoslovac pe o perioadă de 20 de ani.

21 august – În urma şedinţei comune a C.C. al P.C.R., a guvernului şi a Consiliului de Stat, Nicolae Ceauşescu se pronunţă împotriva invadării Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varşovia. Anul 1968 a marcat în plan extern deschiderea României spre Occident, iar în plan intern evoluţia regimului ceauşist spre o dictatură personală şi spre exacerbarea cultului personalităţii.

24 august – Întâlnire la Vrsac, Iugoslavia între N. Ceauşescu şi I.B.Tito.

7 septembrie-9 octombrie – Vizită în Mexic, Venezuela, Columbia, Chile, Peru şi Uruguay a delegaţiei române condusă de Gheorghe (Gogu) Rădulescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri.

11 octombrie – 12 noiembrie – Vizita ministrului de Externe Corneiu Mănescu în Mexic, Columbia, Venezuela, Chile, Brazilia, Argentina, Uruguay, Peru şi Ecuador.

1969

1-2 februarie – Vizită de prietenie în Iugoslavia a lui I.B. Tito.

5-22 martie – Pentru prim dată o delegaţie guvernamentală română, condusă de vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Gogu Rădulescu, vizitează Australia, Noua Zeelandă, Singapore şi Malaysia.

17 martie – O delegaţie română condusă de N. Ceauşescu participă la Budapesta la Consfătuirea Comitetului Politic al statelor participante la Tratatul de la Varşovia.

24-29 martie – N. Ceauşescu şi E. Ceauşescu poartă convorbiri cu preşedintele Turciei Cevdet Sunay, cu ocazia unei vizite efectuate de oficilii români în Turcia.

11-15 aprilie – Vizită oficială în România a primului ministru suedez, Tage Erlander.18-22 aprilie – Vizită oficială în România a preşedintelui Confederaţiei Elveţiene, dr. Willy Spühler.

2-3 august – Vizită oficială în România a preşedintelui S.U.A., Richard Nixon. A fost prima vizită a unui preşedinte American în România şi prima vizită într-o ţară socialistă.

August – Ca urmare a ridicării de către România a legaţiei Israelului la rang de ambasadă, guvernul irakian îşi retrage însărcinatul cu afaceri interne de la Bucureşti. Din aceeaşi cauză guvernele sudanez şi sirian rup relaţiile diplomatice cu România, iar Egiptul îşi retrage ambasadorul de la Bucureşti.

11-17 septembrie – Vizita oficială în România a preşedintelui federal al Austriei, Franz Jonas.

22-26 septembrie – Vizita oficială în România a preşedintelui Finlandei, Urko Kekkonen.

13-18 octombrie – Vizita oficială în India a lui N. Ceauşescu şi I.Gh. Maurer; convorbiri cu preşedintele Indiei, VarahagiriVenkata Giri şi cu primul ministru Indira Gandhi.

27-30 octombrie – Vizita în România a premierului Olandei, Piet de Jong.

24-29 noiembrie – I.Gh. Maurer în timpul unei vizite în Marea Britanie este primit de către regina Elisabeta a II-a şi poartă convorbiri cu primul ministru Harold Wilson.

1970

12-16 ianuarie – Vizită în Iugoslavia a preşedintelui Consiliului de Miniştri, I.Gh. Maurer.

13-17 aprilie – Vizită oficială în România a preşedintelui Turciei, Cevdet Sunay.2

2 aprilie – N. Ceauşescu participă la Moscova la o adunre festivă organizată cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea lui V.I. Lenin.

12-14 mai – Lucrările celei de-a 24-a sesiuni a Comitetului de Ajutor Economic Reciproc, desfăşurate la Varşovia, la care participă o delegaţie română condusă de I. Gh. Maurer.

18-19 mai – La Moscova au loc convorbiri între N. Ceauşescu şi L.I. Brejnev.

29 mai – Întâlnire între I.Gh. Maurer şi A.N. Kosîghin.

15-19 iunie – Nicolae Ceauşescu şi E. Ceauşescu aflaţi într-o vizită în Franţa poartă discuţii cu preşedintele Franţei, George Pompidou, pe proble privind cooperarea economică şi lărgirea schimburilor în domeniile comercial, ştiinţific şi cultural.

22-26 iunie – Aflat în vizită oficială în R.F.G., primul ministru I.Gh. Maurer a purtat convorbiri cu cancelarul federal Willy Brandt.

26 iunie-1 iulie – Vizită oficială în România a lui Mohamed Reza Pahlavi Aryamehr, şahinşahul Iranului, împreună cu soţia sa Farah.

28 iunie – La Beijing se semnează Protocolul cu privire la ajutorul material nerambursabil oferit României de către R.P. Chineză.

6-8 iulie – Vizita premierului sovietic Aleksei N. Kosîghin la Bucureşti. Se semnează Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală româno-sovietic, în care se pune accentul pe principiul respectării suveranităţii naţionale.

11-16 iulie – Vizită în România a preşedintelui Republicii Africii Centrale, jean Bedel Bokassa.

21-25 septembrie – Vizita cuplului Ceauşescu în Austria, în timpul căreia au loc convorbiri cu preşedintele austriac Franz Jonas.

12-27 octombrie – Vizita cuplului Ceauşescu în Islanda, Canada şi S.U.A. .N. Ceauşescu primeşte de la secretarul O.N.U., U Thant, medalia Jubiliară a Naţiunilor Unite. Pe 26 octombrie are loc o întrevedere la Casa Albă între cuplul Ceauşescu şi Richard Nixon, liderul comunist român transmiţând mesajul Chinei şi a Vietnamului de a se pune capăt războiului din Vietnam.

10-13 noiembrie – Vizită oficială în România a delegaţiei de partid şi de stat poloneze conduse de Wladislaw Gomulka, prim secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Semnarea Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi Polonia.

14-20 noiembrie – Gogu Rădulescu, în calitate de vicepremier conduce o delegaţie aflată în vizită în R.P.D. Vietnam, prilej cu care se semnează mai multe acorduri.

18-21 noiembrie – Vizită oficială în Bulgaria efectuată de N. Ceauşescu.

20-26 noiembrie – Vizita în R.P. Chineză a unei delegaţii condusă de Gogu Rădulescu, China oferin României un credit pe termen lung, fără dobândă.

2 decembrie – O delegaţie de partid şi de stat condusă de N. Ceauşescu participă la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, desfăşurată la Berlin.

Autor: MNIR