1969 – Legea 21 (organizarea militiei) I

Legea numarul 21 din 18/11/69 privind organizarea si functionarea militiei

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

In infaptuirea politicii partidului si statului militia are sarcina de a contribui la apararea cuceririlor revolutionare ale poporului, a muncii sale pasnice de constructie socialista, a avutului obstesc si celui personal, a vietii, libertatii si demnitatii persoanelor, a ordinii de drept statornicite in Romania. Ea contribuie la educarea persoanelor in spiritul respectarii legilor, precum si a regulilor de convietuire sociala.Organele de militie isi desfasoara intreaga lor activitate pe baza si in executarea legii.

ART. 2

In indeplinirea sarcinilor ce-i revin, militia colaboreaza cu institutiile, organizatiile economice si intreprinderile de stat, precum si cu organizatiile cooperatiste si cu celelalte organizatii obstesti, si se sprijina pe concursul larg al oamenilor muncii.

CAP. 2 Atributii

ART. 3

Militia are urmatoarele atributii:

a) asigura mentinerea ordinii publice si respectarea regulilor de convietuire sociala;

b) apara proprietatea socialista impotriva actiunilor intreprinse de infractori sau alte persoane care lezeaza avutul obstesc; apara proprietatea personala, drepturile si libertatile persoanelor; ia masuri, potrivit competentei sale, pentru prevenirea, descoperirea si lichidarea actiunilor de incalcare a prevederilor legale;

c) asigura paza in municipii, orase si comune; indruma, cotroleaza si acorda asistenta de specialitate in organizarea si functionarea sistemelor civile de paza si a unor activitati de stat sau obstesti, pentru asigurarea bunurilor sau a altor valori; instruieste personalul din sistemele civile de paza, in vederea asigurarii ordinii interioare si intaririi disciplinei;

d) ia masuri pentru cunoasterea activitatii ilicite a persoanelor despre care exista indicii sau date ce se pregatesc sa savirseasca sau au savirsit fapte prevazute de legea penala; conlucreaza cu organele de stat si obstesti la organizarea si efectuarea de controale si verificari pentru prevenirea savirsirii de infractiuni;

e) efectueaza urmarirea penala in cazurile si in conditiile prevazute de lege; efectueaza investigatii, constatari tehnico-stiintifice si alte activitati necesare in vederea stringerii si verificarii probelor privind pregatirea ori savirsirea infractiunilor, identificarea si prinderea infractorilor; asigura functionarea aresturilor organizate in cadrul militiei;

f) indeplineste, in mediul rural, sarcini privind securitatea statului;

g) asigura respectarea normelor legale privitoare la regimul armelor, munitiilor si materialelor explozive, al produselor si substantelor toxice si stupefiantelor, precum si al altor obiecte si materii ce prezinta pericol public, ori care pot fi folosite la savirsirea de infractiuni;

h) ia masuri pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice, indruma, supravegheaza si controleaza circulatia; tine evidenta conducatorilor de autovehicule si a autovehiculelor, in afara cazurilor exceptate prin lege;

i) tine evidenta populatiei, elibereaza acte de identitate cetatenilor romani, strainilor care domiciliaza in tara si, in cazurile determinate de lege, strainilor cu resedinta in Republica Socialista Romania; organizeaza ac tivitatea care-i revine, potrivit legii, cu privire la eliberarea si controlul actelor de trecere a frontierei de stat romane;

j) ajuta comitetele executive ale consiliilor populare in activitatea de stare civila; asigura registrele si certificatele necesare pentru aceasta activitate;

k) tine evidenta persoanelor condamnate si alte evidente necesare activitatii de urmarire penala;

l) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, in domeniul indeplinirii serviciului militar, pregatirii tineretului pentru apararea patriei si al garzilor patriotice; m) indeplineste orice alte atributii ce ii sint date prin lege.

ART. 4

In exercitarea atributiilor de serviciu, ofiterii si subofiterii de militie au urmatoarele drepturi si indatoriri:

a) acorda sprijin persoanelor cu functii ce implica exercitiul autoritatii de stat, daca acestea intimpina rezistenta in executarea atributiilor de serviciu;

b) efectueaza controale si razii, cind exista indicii temeinice cu privire la savirsirea de infractiuni sau la ascunderea unor infractori ori persoane suspecte;

c) legitimeaza si stabilesc identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sint suspecte. Ofiterii si subofiterii de militie care iau aceste masuri sint obligati, in cazul cind nu sint in uniforma, sa prezinte in prealabil legitimatia sau insigna de serviciu;

d) invita la sediul militiei persoanele a caror infatisare este necesara pentru exercitarea atributiilor ce revin militiei potrivit legii;

e) conduc la sediul militiei, in vederea luarii masurilor legale corespunzatoare, persoanele care prin actiunile lor pericliteaza ordinea publica sau persoanele cu privire la care exista date sau indicii temeinice ca au savirsit infractiuni;

f) pot imobiliza sau aduce la sediul militiei:

– persoanele care intreprind actiuni prin care pun in pericol integritatea corporala a altor persoane;

– persoanele care tulbura prin acte violente ordinea si linistea publica;

– persoanele care degradeaza ori distrug bunuri apartinind organizatiilor socialiste sau persoanelor fizice;

– persoanele care intreprind actiuni de ultraj impotriva ofiterilor sau subofiterilor de militie.
In acest scop, pentru impiedicarea actiunilor agresive pot folosi mijloacele de imobilizare din dotare; g) iau masura retinerii, in cazurile si in conditiile prevazute de lege; pun in executare mandatele de arestare si pe cele de executare a pedepselor;

h) pot intra, pentru indeplinirea atributiilor legale, in incinta organizatiilor socialiste ori la bordul navelor sau aeronavelor romane. Perchezitiile sau alte acte de urmarire penala se pot face cu consimtamintul conducerii acestor organizatii, al comandantilor navelor si cu asistenta organelor capitaniei de port, al comandantilor aeronavelor ori cu autorizatia procurorului, in conditiile prevazute de lege. In caz de infractiuni flagrante, consimtamintul sau autorizatia nu sint necesare; i) pot intra in locuinta persoanelor fizice in vederea indeplinirii atributiilor legale:

– la solicitarea sau cu consimtamintul scris al acestora; – fara incuviintare sau autorizatie legala, in caz de infractiuni flagrante; – in celelate cazuri, numai cu autorizatia procurorului, in conditiile prevazute de lege;

j) pot folosi orice mijloace de transport si telecomunicatii ale organi zatiilor socialiste si persoanelor fizice, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera aminare. In cazul folosirii unor mijloace de transport apartinind persoanelor fizice sau organizatiilor obstesti, se vor suporta ulterior cheltuielile ocazionate;

k) folosesc armele de foc, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

l) participa la actiunile organizate pentru prevenirea si inlaturarea urmarilor calamitatilor;

m) iau masuri de ordine la mitinguri, demonstratii, manifestari sportive, cultural-artistice si in alte imprejurari in care se impune asigurarea ordinii publice;

n) exercita orice alte drepturi si indeplinesc orice alte indatoriri prevazute de lege.

ART. 5

Ofiterii si subofiterii de militie care au sarcini de prevenire si descoperire a infractiunilor au calitatea de organ de cercetare penala.

ART. 6

Ofiterii si subofiterii de militie au dreptul si obligatia de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni contraventionale, in cazurile si conditiile prevazute de lege.

ART. 7

Ofiterii si subofiterii de militie au competenta teritoriala corespunzatoare aceleia a organului de militie din care fac parte. In caz de detasare sau misiune ordonata pe raza teritoriala a altui organ al militiei, ofiterii si subofiterii au competenta teritoriala stabilita pentru acel organ, cu exceptia celor din Inspectoratul general al militiei, care au competenta teritoriala generala.

ART. 8

Ofiterii si subofiterii de militie sint obligati sa intervina chiar in afara orelor de program, a atributiilor lor de serviciu si a competentei teritoriale din care fac parte, in caz de infractiuni flagrante, pentru conservarea probelor in cazul altor infractiuni, precum si pentru restabilirea ordinii publice.