1968 – Imnul R.S.R. (decret 972/1968)

(…) Capitolul V

Imnul de stat

Art. 22. – Imnul de stat al Republicii Socialiste România se aprobă de către Marea Adunare Naţională.

– la deschiderea şi închiderea diferitelor ceremonii de stat oficiale;

– la ceremoniile militare, în conformitate cu prevederile regulamentelor militare;

– la închiderea emisiunilor posturilor de radiodifuziune; – cu prilejul ceremoniilor oficiale cu character internaţional;

– cu prilejui înhumării unor persoane pentru care se organizează funeralii naţionale;

– la serbările şi manifestările cu caracter patriotic din şcoli, instituţii de învăţămînt superior, instituţii, întreprinderi şi organizaţii economice de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, precum şi din unităţile militare;

– cu prilejul festivităţilor de deschidere a competiţiilor sportive la care participă echipe naţionale ale Republicii Socialiste România, precum şi cu prilejul premierilor la întîlniri sportive cu caracter internaţional;

– în alte cazuri, stabilite de Consiliul de Miniştri.

Art. 24. – La intonarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul unor solemnităţi, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi, militarii de toate gradele vor saluta conform regulamentelor militare, iar pionierii vor saluta cu salutul pionieresc.

Art. 25. – Imnul de stat al Republicii Socialiste România se va cînta în întregime cînd se intonează vocal. Fanfarele sau formaţiile instrumentale vor putea intona parţial imnul de stat al Republicii Socialiste România. Cînd imnul de stat al Republicii Socialiste România va fi intonat împreună cu unu sau mai multe imnuri naţionale ale altor state, ordinea în care sînt executate va fi stabilită de către Protocolul de Stat, ţinînd seama de uzanţele internaţionale.

(Decret nr. 972/1968 din 23/10/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România)