1968 – Drapelul R.S.R. (decret 972/1968)

(…) Capitolul IV

Drapelul Republicii Socialiste România

Art. 10. – Drapelul Republicii Socialiste România are culorile roşu, galben şi albastru, aşezate vertical cu albastru lîngă lance. În mijloc este aşezată stema Republicii Socialiste România.

Art. 11. – Modelul drapelului Republicii Socialiste România şi intensitatea culorilor acestuia sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului decret.

Art. 12. – Drapelul Republicii Socialiste România are formă dreptunghiulară. Lăţimea drapelului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fîşiilor de culoare roşie, galbenă şi albastră sînt egale. Steaua se află pe culoarea galbenă, în mijlocul drapelului. Înălţimea stemei este egală cu 2/5 din lăţimea drapelului. Cînd drapelul este folosit pentru pavoazare, raportul dintre lăţime şi lungime poate fi şi altul, în funcţie de condiţiile în care este arborat. În acest caz, stema va fi astfel plasată în mijlocul fîşiei galbene încît inscripţia să apară orizontal faţă de baza poziţiei în care este arborat drapelul.

Art. 13. – Drapelul Republicii Socialiste România se arborează:

 1. În mod permanent:
 2. a) pe edificiile unde îşi au sediul Marea Adunare Naţională, Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri;
 3. b) pe edificiile punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat şi pe edificiile posturilor de vamă de frontieră;
 4. c) ca pavilion – la pupa – indicînd naţionalitatea navelor, pe navele şi ambarcaţiunile comerciale care au naţionalitatea Republicii Socialiste România, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 5. d) pe aeronavele aviaţiei civile ale Republicii Socialiste România;
 6. e) pe navele militare, în afară de pavilioanele speciale militare, conform prevederilor regulamentelor militare.
 7. În mod temporar:
 8. a) pe edificiile unde au loc şedinţele Marii Adunări Naţionale, atunci cînd acestea se desfăşoară în afara sediului Marii Adunări Naţionale;
 9. b) pe edificiile unde au loc sesiunile consiliilor populare, pe durata sesiunilor;
 10. c) pe edificiile unde îşi au sediile organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, cu prilejul sărbătorilor de 1 Mai, 23 August şi 30 Decembrie;
 11. d) la catargul din prova al navelor comerciale maritime şi fluviale, precum şi pe alte mijloace de transport pe care se află, în calitate de persoane oficiale, preşedintele Consiliului de Stat, preşedintele Consiliului de Miniştri, preşedintele Marii Adunări Naţionale sau alte persoane care reprezintă aceste organe, cu avizul prealabil al acestora;
 12. e) pe stadioane, hipodromuri şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării campionatelor naţionale şi a competiţiilor sportive cu caracter internaţional;
 13. f) la aeroporturi, gări, parcuri şi pe străzi, cu ocazia vizitelor întreprinse în Republica Socialistă România de şefi de state şi guverne precum şi de alte personalităţi oficiale, în condiţiuni de reciprocitate, cu aprobarea Consiliului de Miniştri;
 14. g) pe case de locuit şi pe străzi, în zilele prevăzute la pct. 2 lit. c;
 15. h) cu prilejul demonstraţiilor oamenilor muncii şi al altor manifestări publice;
 16. i) în alte cazuri, ce se vor stabili de Consiliul de Miniştri.

Art. 14. – Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora pe edificiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România din străinătate şi la reşedinţa şefilor de misiuni diplomatice şi oficii consulare, iar pe mijloacele de transport ale acestora, sub formă de fanion, potrivit normelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu uzanţele diplomatice internaţionale, legile şi uzanţele ţărilor de reşedinţă.

Art. 15. – Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora de către organizaţiile socialiste, în zilele de ceremonii sau alte solemnităţi organizate de acestea, pe edificiile sau locurile unde se desfăşoară ceremoniile sau solemnităţile respective.

Art. 16. – Cu aprobarea Consiliului de Miniştri, drapelul Republicii Socialiste România în bernă, la jumătatea lancei, se va arbora în caz de deces al unor persoane oficiale, pentru care se hotărăşte de către organele competente organizarea de funeralii naţionale, locurile prevăzute la art. 13 pct. 1 lit. a-e şi pct. 2 lit. a-d şi art. 14.

Art. 17. – Drapelul Republicii Socialiste România în bernă se arborează pe edificiul Consiliului de Stat în caz de deces al unui şef de stat cu care Republica Socialistă România are relaţii diplomatice. Cu aprobarea Consiliului de Miniştri, drapelul în bernă va fi arborat, în astfel de împrejurări, şi pe edificiile organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi ale altor instituţii, ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti. Drapelul Republicii Socialiste România în bernă se arborează pe edificiile Consiliului de Stat şi Ministerului Afacerilor Externe în caz de deces al unui şef de misiune diplomatică acreditat pe lîngă Consiliul de Stat, în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în ţara acreditantă. În caz de deces al unui însărcinat cu afaceri străine, drapelul Republicii Socialiste România se arborează în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în ţara acreditantă, pe edificiul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 18. – În cazul în care nu există condiţii tehnice pentru arborarea drapelului în bernă, ca şi în cazurile cînd drapelul este purtat în marş cu prilejul funeraliilor, doliul va fi indicat printr-o eşarfă neagră din material textil, legată de partea de sus a lancei. Lungimea eşarfei va fi egală cu lăţimea drapelului de care este legată.

Art. 19. – Se înfăşoară în drapel sicriul cu corpul neînsufleţit al persoanelor pentru care se organizează funeralii naţionale. În acest caz, culoarea albastră a drapelului va fi aşezată spre capul corpului neînsufleţit, în aşa fel încît stema Republicii Socialiste România de pe drapel să apară la mijlocul şi deasupra sicriului.

Art. 20. – În zilele de sărbătoare prevăzute la art. 13 pct. 2 lit. c nu se va arbora drapelul în bernă.

Art. 21. – Drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul de onoare, avînd precădere asupra celorlalte de stat, în cazul în care pe teritoriul Republicii Socialiste România se arborează odată cu drapelul Republicii Socialiste România şi unu sau mai multe drapele de stat străine. Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arborează alături de un singur drapel de stat străin, drapelul Republicii Socialiste România va fi aşezat în stînga, iar drapelul de stat străin în dreapta, privind drapelele din faţă.

Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arborează împreună cu mai multe drapele de stat străine, drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul din mijloc. Cînd numărul drapelelor este par, în care caz două drapele formează mijlocul grupului de drapele, drapelul Republicii Socialiste România va fi aşezat în stînga drapelului împreună cu care formează mijlocul grupului, privind drapelele din faţă.

(Decret nr. 972/1968 din 23/10/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România)