1968 – Stema si sigiliul R.S.R. (decret 972/1968)

Capitolul I

Insemnele Republicii Socialiste Romania

Art. 1. – Însemnele Republicii Socialiste România sînt:

  1. a) Stema Republicii Socialiste România;
  2. b) Sigiliul statului;
  3. c) Drapelul Republicii Socialiste România;
  4. d) Imnul de stat al Republicii Socialiste România.

Art. 2. – Însemnele Republicii Socialiste România simbolizează statul socialist român, suveran, independent şi unitar.

CAPITOLUL II Stema Republicii Socialiste România

Art. 3. – Modelul de stemă a Republicii Socialiste România, culorile şi intensitatea lor, precum şi modul de înscriere a titulaturii ţării pe panglica tricoloră, sînt prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului decret.

Art. 4. – Stema Republicii Socialiste România poate fi confecţionată din materiale plastice, textile, lemnoase, metalice sau reprodusă în alb-negru, ori în culori, după necesitate, prin imprimare pe diferite materiale.

Art. 5. – Stema Republicii Socialiste România va fi aşezată în edificiile organelor, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor comerciale ale Republicii Socialiste România în străinătate, precum şi în saloanele tuturor navelor sub pavilion românesc.

Art. 6. – Stema Republicii Socialiste România va fi reprodusă pe sigiliile organizaţiilor socialiste de stat stabilite prin legi, decrete sau hotărîri ale Consiliului de Miniştri, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe bancnote şi pe alte semne monetare emise în Republica Socialistă România, precum şi pe emblemele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL III

Sigiliul statului

Art. 7. – Sigiliul statului este însemnul de stat prin care se garantează autenticitatea actelor statului.

Art. 8. – Pe sigiliul statului este reprezentată stema ţării, în jurul căreia este scris “Republica Socialistă România”.

Art. 9. – Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi este aplicat, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe sau ale persoanelor împuternicite de către acesta, pe actele internaţionale încheiate de Republica Socialistă România.

(Decret nr. 972/1968 din 23/10/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România)