Imnurile României comuniste

Zdrobite cătuşe

(1948 – 1953)

Zdrobite cătuşe în urmă rămân

În frunte-i mereu muncitorul,

Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm,

Stăpân pe destin e poporul

Trăiască, trăiască Republica noastră,

În marş de năvalnic şuvoi;

Muncitori şi ţărani şi ostaşi

Zidim România Republicii noi.

În lături cu putredul vechi stăvilar

E ceasul de sfântă’ncordare

Unirea şi pacea şi munca-i stegar’

Republicii noi populare.

(Versuri: Aurel Baranga; muzica: Matei Socor)

 

Te slăvim, Românie!

(1953 – 1977)

Te slăvim, Românie, pământ părintesc

Mândre plaiuri sub cerul tău paşnic rodesc

E zdrobit al trecutului jug blestemat

Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat

Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

Puternică, liberă,

Pe soartă stăpână

Trăiască Republica Populară Română

Înfrăţit fi-va veşnic al nostru popor

Cu poporul sovietic eliberator.

Leninismul ni-e far şi tărie si avânt

Noi urmăm cu credinţă

Partidul ne-nfrânt,

Făurim socialismul pe-al ţării pământ.

Puternică, liberă,

Pe soartă stăpână

Trăiască Republica Populară Română

Noi uzine clădim, rodul holdei sporim

Vrem în pace cu orice popor să trăim

Dar duşmanii de-ar fi să ne calce în prag

Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag

Înălţa-vom spre glorie al patriei steag

Puternică, liberă,

Pe soartă stăpână

Trăiască Republica Populară Română

(Versuri: Egen Frunză, Dan Deşliu; muzica: Matei Socor)

 

Trei culori

(1977 – 1989)

Trei culori cunosc pe lume,

Amintind de-un brav popor,

Ce-i viteaz, cu vechi renume,

În luptă triumfător.

Multe secole luptară

Străbunii noştri eroi,

Să trăim stăpîni în ţară,

Ziditori ai lumii noi.

Roşu, galben şi albastru

Este-al nostru tricolor.

Se înalţă ca un astru

Gloriosul meu popor.

Suntem un popor în lume

Strîns unit şi muncitor,

Liber, cu un nou renume

Şi un ţel cutezător.

Azi partidul ne uneşte

Şi pe plaiul românesc

Socialismul se clădeşte,

Prin elan muncitoresc.

Pentru-a patriei onoare,

Vrăjmaşii-n luptă-i zdrobim.

Cu alte neamuri sub soare,

Demn, în pace, să trăim.

Iar tu, Românie mîndră,

Tot mereu să dăinuieşti

Şi în comunista eră

Ca o stea să străluceşti.

(versurile adaptate ale unui cântec patriotic, pe muzica lui Ciprian Porumbescu).

Autor: MNIR