Actorii şi naţionalizarea

Naţionalizarea a avut efecte dramatice pentru artiştii români, unii dintre ei suferind pierderi financiare considerabile. Este cazul unor nume grele ale scenei româneşti, ca Radu Beligan, Vasiliu Birlic, Ion Iancovescu, nevoiţi în 1950 să ceară ajutorul statului pentru a scăpa de datorii.

Tovarăşe director,

Subsemnaţii Ion Iancovescu, Ggrigore Vasiliu-Birlic, Marcel Anghelescu şi Radu Beligan am fost chemaţi încă de acum 2 ani să intrăm în cadrul Teatrului Naţional  din Bucureşti. Am înţeles să răspundem deîndată acestei chemări, desfiinţând în plină activitate, companiile teatrale ale căror conducători eram. Aceste lichidări au avut însă consecinţe dezastruoase pentru noile noastre situaţii materiale (salariile în care am fost încadraţi la început fiind de numai 14.000 lei lunar) deoarece am fost nevoiţi să plătim toate datoriile teatrului (datorii la chiriile sălilor, la fisc, la precepţie, la actorii angajaţi, la Casa de Pensii etc.), făcând în mod fatal noi datorii de care nu ştim cum vom putea scăpa şi în ce mod.

Iată de ce apelăm la înţelepciunea Dumneavoastră, ca să găsim împreună soluţionarea acestei probleme nefaste.

Noi facem următoarele sugestii: Să binevoiţi a ne aproba să facem un turneu în ţară, în colectiv, pe timpul lunii noastre de concediu, cu o piesă aleasă de Dumneavoastră. Ar fi suficient un turneu de 10 oraşe cu piesa “Ruşinea familiei” de M. Ştefănescu.

Să ne acordaţi, dacă e posibil, un ajutor bănesc care să ne uşureze restul de datorii pe care îl mai avem.

Aceste datorii sunt:

Ion Iacovescu, care, montând comedia “Eu, moştenitorul”, după 60 de zile de repetiţie, spectacolul i-a fost oprit la repetiţia generală. Decorurile, biletele, afişele, avansurile de trupă, chiria la sală etc, însumau o investiţie de 180.000 lei. La  acestea se adaugă 15.000 lei împrumut la Cassa de Ajutor a Teatrului şi 20.000 datorii la fisc. Culmea ghinionului, i-a ars şi tot ce avea în casă.

Grigore Vasiliu-Birlic. Datorie la Precepţia X-a, restanţe contract Teatrul Colorado 88.000 lei. Rest de plată la Banca de Stat de la un împrumut de 200.000 lei – 52.000. Împrumut la Cassa de Ajutor – 13.500 lei.

Marcel Anghelescu. 114.000 lei rest de datorii către trupă, chiria, Societatea Actorilor şi montare. 10.000 lei datorie pentru afişe. 20.000 lei la Cassa de împrumut.

Radu Beligan. 56.000 lei datorie în urma unui proces pentru timbrul I.O.V.R. (contravenţie 1.470.000 lei făcută de administratorul teatrului şi pentru care a fost urmărit) reprezentând cheltuielile de judecată şi plata redusă de amenzi. 5.000 lei altă amendă fiscală la Rădăuţi. 14.000 lei datorii la C.F.R. plătite ulterior din salariu. 10.000  lei la Cassa de Ajutor.

În vederea că veţi acorda o binefăcătoare urgenţă doleanţelor noastre, vă rugăm a ne ajuta să ieşim din impasul în care ne găsim.

Trăiască Republica Populară Română!

Autor: Cornel ILIE