Preşedinţii “organelor puterii de stat”

Preşedinţii Consiliului de Miniştri (1945 – 1989)

Petru Groza – 1945 – 1952

Gheorghe Gheorghiu – Dej – 1952 – 1955

Chivu Stoica – 1955 – 1961

Ion Gheorghe Maurer – 1961 – 1974

Manea Mănescu – 1974 – 1979

Ilie Verdeţ – 1979 – 1982

Constantin Dăscălescu – 1982 – 1989

 

Preşedinţii Marii Adunări Naţionale (1947 – 1989):

Mihail Sadoveanu – 1947 – 1948

Constantin I. Parhon – 1948 – 1952

Petru Groza – 2 iunie 1952 – 7 ianuarie 1958 (între 7 şi 11 ianuarie 1958, conducerea interimară a fost asigurată de vicepreşedinţii Mihail Sadoveanu şi Anton Moisescu)

Ion Gheorghe Maurer – 1958 – 1961

Ştefan Voitec –1961 –1974

Miron Constantinescu – 1974

Nicolae Giosan – 1974 – 1989

 

Preşedinţii Consiliului de Stat al R.P.R./R.S.R. (1961 – 1989):

Gheorghe Gheorghiu – Dej – 1961 – 1965

Chivu Stoica – 1965 – 1967

Nicolae Ceauşescu – 1967 – 1989

 

Conform „Dicţionarului Enciclopedic”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1986:

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România: organul suprem al administraţiei de stat. Ales de Marea Adunare Naţionale pe durata unei legislaturi şi răspunzător faţă de acesta, iar în intervalul dintre sesiuni, în faţa Consiliului de Stat. Are exerciţiul general al activităţii executive.

Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România: organ suprem al puterii de stat şi unicul organ legiuitor, ales pentru o legislatură de cinci ani. Este alcătuit din 349 deputaţi şi în cadrul ei funcţionează nouă comisii permanente.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România: organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă, subordonat Marii Adunări Naţionale şi ales de aceasta dintre membrii săi, pe durata unei legislaturi. Preşedintele R.S.R. este preşedinte al Consiliului de Stat.