1958 – Decret 571 (înfiintarea C.E.C.)

DECRET NUMAR: 371 DIN 16/08/58, privind organizarea si functionarea Casei de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane

ART. 1

Casa de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane, denumita prescurtat “C.E.C.” are ca scop dezvoltarea in rindurile populatiei a spiritului de economisire si de buna gospodarire a banilor, pastrarea disponibilitatilor banesti ale populatiei si efectuarea decontarilor in legatura cu aceste disponibilitati.

ART. 2

Sumele de bani depuse de C.E.C. pe libretele de economii, pe consemnatiuni C.E.C. cu cistiguri sau sub alte forme de economisire sint garantate de stat.

ART. 3

Casa de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane este unica institutie autorizata sa primeasca sume spre consemnare.

Institutiile, intreprinderile si organizatiile economice de stat si cooperatiste, organizatiile obstesti precum si cetatenii Republicii Populare Romane sint obligati sa depuna exclusiv la C.E.C. a Republicii Populare Romane spre consemnare oricare ar fi temeiul legal al consemnarii, scopul sau destinatia sumelor consemnate.

ART. 4

Casa de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile statutului alaturat, care face parte integranta din prezentul decret.

ART. 5

Casa de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane functioneaza sub conducerea generala a Ministerului Finantelor.

ART. 6

Comitetele executive ale sfaturilor populare vor sprijini activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane. In acest scop, vor atribui localuri necesare unitatilor CEC a Republicii Populare Romane pentru asigurarea bunei deserviri a depunatorilor asimilindu-le cu unitatile comertului de stat. De asemenea, vor organiza comisii locale pentru sprijinirea actiunii de economisire.

ART. 7

Indrumarea generala a activitatii comisiilor locale pentru sprijinirea actiunii de economisire in Republica Populara Romana, se exercita de catre Comisia Centrala pentru sprijinirea actiunii de economisire, in compunerea si cu atributiile prevazute in Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane.

ART. 8

Sint scutite de impozite, taxe de timbru si de orice alte taxe:
a)depunerile la C.E.C. a R.P.R.;

b)veniturile cetatenilor provenite din dobinzile sau cistigurile acordate de C.E.C. pentru sumele depuse;

c)operatiunile precum si actiunile judiciare ale C.E.C. a R.P.R.

ART. 9

Decretul nr.387 din 6 octombrie 1949, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Populare Romane nr. 64 din 7 octombrie 1949, pentru organizarea, functionarea si administrarea Casei de Economii si Consemnatiuni a R.P.R.

(C.E.C.), precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.