1957 – Decret 504 (bauturi alcoolice)

DECRET nr. 504 din 17 octombrie 1957 privind producţia, vânzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice

ART. 1

Fabricarea spirtului, lichiorurilor, bauturilor alcoolice preparate din spirt, vermutului, vinului spumos gazificat, berei, precum si drojdiei comprimate, se face numai in intreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum.
Fabricarea distilatului de vin, sampaniei si a vinului licoros, se va face de intreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum si de catre statiunile experimentale viticole de stat si gospodarii agricole de stat.
Fabricarea rachiurilor naturale se face la instalatiile de fabricat rachiu apartinind intreprinderilor industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, precum si la cazanele apartinind unitatilor de stat, asezamintelor de orice fel, gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie, cooperativelor de consum, intovarasirilor agricole si gospodariilor individuale pentru care s-au obtinut autorizatii de functionare in conditiile prevazute in prezentul Decret.

ART. 2

Vinificarea strugurilor se poate face numai de catre intreprinderile si organizatiilor economice socialiste care au sarcini de plan in acest scop si de catre cultivatorii de vii din productia proprie de struguri.

ART. 3

Autorizatiile de functionare pentru cazanele de fabricat rachiuri naturale apartinind detinatorilor de cazane prevazuti la art. 1 alin. 3, in afara de distileriile apartinind Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, se vor acorda la cerere de catre comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti, conform instructiunilor date de Ministerul Industriei Bunurilor de Consum.

ART. 4

Gospodariile agricole colective, cooperativele agricole de productie, intovarasirile agricole si gospodariile individuale, detinatoare de cazane pentru fabricat rachiuri naturale, care au autorizatie de functionare, vor tine intr-un registru evidenta productiei proprii, precum si a fiecarui producator care fabrica rachiuri naturale la cazanele respective. Acestea vor comunica zilnic comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti respective, cantitatile de rachiuri naturale produse, precum si uiumul realizat.

Unitatile de stat, cooperativele de consum si asezamintele de orice fel, care au cazane de fabricat rachiuri naturale sau distilerii proprii, care fac si prestari de serviciu pentru diversi producatori, vor tine separat de evidenta productiei proprii, aceeasi evidenta si vor comunica aceleasi date prevazute la alineatul de mai sus si pentru productia realizata din prestari de servicii.

Detinatorii de instalatii de fabricat rachiuri naturale prevazuti in prezentul articol sint obligati sa retina si sa predea unitatilor Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, cantitatile de uium, precum si cele care reprezinta sarcinile de vinzare ce se vor stabili prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 5

Gospodariile agricole individuale, intovarasirile agricole, cooperativele agricole de productie, gospodariile agricole colective si asezamintele de orice fel cultivatoare de vii si livezi, au sarcina de a vinde statului, prin unitatile Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, struguri sau vin si rachiuri naturale, in cantitatile si in conditiile stabilite prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

Gospodariile agricole de stat sau alte unitati ale statului detinatoare de vii si livezi, vor valorifica produsele lor potrivit normelor stabilite prin Hotarire a Consiliului de Ministri.
Intreprinderile de stat si cooperativele de consum care fabrica rachiuri naturale, vor preda unitatilor Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, intreaga productie obtinuta la preturile stabilite prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 6

Producatorii prevazuti la art. 5 alin. 1 din prezentul Decret, sint obligati sa declare intreaga cantitate de vin si rachiuri naturale realizata, la comitetele executive ale sfaturilor populare ale comunelor sau oraselor pe teritoriul carora s-a obtinut productia, in termen de 5 zile de la obtinerea acesteia.

De asemenea, producatorii aratati mai sus, vor declara in termen de 10 zile de la data prezentului Decret acelorasi organe cantitatile de vin si rachiuri naturale existente in depozitul lor la acea data.

ART. 7

Stabilirea sarcinilor de vinzare a strugurilor sau vinului pe fiecare producator in parte, intocmirea si inminarea obligatiunilor de vinzare, se face de catre organele imputernicite ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, impreuna cu comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti.

ART. 8

Contractarea strugurilor de vinificare, a vinurilor si rachiurilor naturale din disponibilul producatorilor, pentru fondul centralizat al statului, se face potrivit Hotaririi Consiliului de Ministri.

ART. 9

Gospodariile individuale, intovarasirile agricole, cooperativele agricole de productie, gospodariile agricole colective si asezamintele de orice fel, detinatoare de livezi, pomi fructiferi si vii, pot sa vinda catre consumatori, in conditiile prevazute in prezentul Decret, rachiurile naturale si vinul ramas disponibil, dupa indeplinirea obligatiilor catre stat.
Vinzarea se poate face numai la locul de productie sau la domiciliul producatorilor.

ART. 10

Se interzice vinzarea de catre producatorii aratati la art. 9 a vinului si rachiurilor naturale, in magazine sau localuri proprii de consum. De asemenea, se interzice comertul particular cu aceste produse sub orice forma.

ART. 11

Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti vor elibera producatorilor la inceputul fiecarui an agricol, un certificat de producator, cu care se va face dovada de producator.

ART. 12

Vinul si rachiurile naturale obtinute de producatorii prevazuti la art. 9. precum si cele aflate in depozitul producatorilor la data prezentului Decret sint supuse unor taxe ce se vor stabili prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

Asezarea taxelor se face de catre organele comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti, pe teritoriul carora se realizeaza productia.

ART. 13

Sint scutite de taxe:

  1. a) cantitatile predate statului, pe baza de obligatiuni de vinzare si contractare;
    b) cantitatile pentru consum propriu stabilite prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 14

Taxele sint anuale (1 iulie-30 iunie ale anului urmator) si se platesc de producatori trimestrial pina la 10 a primei luni din fiecare trimestru.

Neplata taxelor la termenele prevazute atrage aplicarea unor penalitati de intirziere ce se vor stabili prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 15

Nerespectarea dispozitiunilor prevazute la art. 1, 4, 6, 9 alin. 2 si 10, se sanctioneaza potrivit legii penale.

Neindeplinirea obligatiei rezultind din sarcinile de vinzare prevazute la art. 5 alin. 1, inregistrarile nereale si declaratiile nesincere facute de catre detinatorii de cazane sau producatori, precum si distrugerea registrului de evidenta a productiei prevazut de art. 4 se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de art. 268 (vezi 27) cod penal.

ART. 16

Cantitatile de vin si rachiuri naturale si ambalajele, ce vor face obiectul infractiunilor la prezentul Decret sint supuse confiscarii.

Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 4, atrage confiscarea intregii productii de rachiu apartinind detinatorului de cazan sau de distilerie.

Confiscarea, in cazurile prevazute de alineatele de mai sus, se pronunta de instantele judecatoresti, odata cu condamnarea.

ART. 17

Constatarea infractiunilor la prezentul Decret se va face in afara de organele de ancheta penala si de catre comitetele executive ale sfaturilor populare, de organele Militiei, precum si de catre salariatii Ministerului Finantelor si Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, imputerniciti in acest scop.

ART. 18

Decretul nr.268/1952, republicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. 37 din 1 octombrie 1953, pentru fabricarea, identificarea, achizitionarea, circulatia si desfacerea bauturilor alcoolice, se abroga.