Politica externă VII

Vizita lui Nicolae Ceausescu in Franta. Intalnire cu Francois Mitterand // Plecarea delegatiei sovietului suprem al URSS de la Bucuresti // Presedintele SUA, R. Nixon, la Bucuresti // Vizita lui I.B. Tito la Bucuresti // Maurer la Bonn cu Willy Brandt // Nicolae Ceausescu la O.N.U. // Semnarea Tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala Romania-Bulgaria, la Bucuresti // Vizita ministrului de Externe al Canadei in Romania // Vizita presedintelui Turciei, Cevdet Sunay la Bucuresti // Vizita presedintelui Zambiei, Kaunda, la Pitesti // Vizita in RPD Vietnam // Ceausescu cu dr. Agostino, presedintele Miscarii Populare pt. Eliberarea Angolei, la Bucuresti // Ceausescu la Phenian cu Kim Ir Sen // Ceusescu in Mongolia cu Tedembal // Consfatuirea CAER la Bucuresti // Convorbiri la MAN cu delagatie ungara // Covorbiri delagatii Cehoslovacia – Romania // I.Gh. Maurer cu ministrul Comertului din Grecia // Primirea la MAN a delegatiei bulgare // Primirea la MAN a delegatiei iugoslave // Vizita lui Gustav Husak in Romania // Vizita unei delegatii parlamentare condusa de Stefan Voitec, in Anglia // Ceusescu la Bruxelles cu regele Baudouin // Semnarea tratatului de prietenie dintre RSR – RP Ungara la Bucuresti.