Diferite aspecte ale vieții politice XVII

1957 Alegeri deputati M.A.N // 1962, aprilie. Sesiunea M.A.N. cu ocazia colectivizarii agriculturii // 1962, decembrie. Conferinata National a P.C.R // 1965, august. Proclamarea Republicii // 1969, 8 august. Sedinta a comisie pentru probleme statutare la Congresul X P.C.R // 1969, martie. Miting pentru candidatii Frontului Unitatii Socialiste // 1976, 10 martie. Plenara Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie // 1978, 14 martie. Plenara a Consiliului oamenilor muncii de nationalitatea maghiara si germana // 1979, 4 decembrie. Dialog de lucru privind programul de tipizare in constructii in vederea reducerii consumului // 1979, 7 iunie. Plenara Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie // 1979, iunie. Sedinta pentru constituirea Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie // 1980, 9 martie. Alegerile de deputati pentru M.A.N. si Consiliile populare // 1980, 10 ianuarie. Intalnire de lucru cu conducerea Intreprinderii de tractoare si autocamioane Brasov si ai institutelor de cercetare si a ministerului de resort. Brasov // 1980, 11 noiembrie. Congresul II al Consiliilor Populare // 1980, 21 iunie. Consfatuire de lucru cu activul si cadrele din cooperatie // 1980, 21 iunie. Consfatuire de lucru cu cadrele in zootehnie // 1980, 26 februarie. Consfatuire de lucru la C.C. al P.C.R // 1980, 30-31 octombrie. Consfatuire de lucru la C.C. al P.C.R cu activul din domeniul geologie // 1980, 31-31 octombrie. Consfatuire de lucru la C.C. al P.C.R cu activul din domeniul geologiei. Vizitarea expozitiei // 1981, 19 iunie . Conferinta reprezentantilor oamenilor muncii din Bucuresti // 1981, 29 decembrie. Constituirea Comitetului National Roman Oamenii de stiinta si pacea // 1981. Marsul tineretului din Targoviste // 1982, 15 mai. Consfatuire de lucru la C.C. al P.C.R. pe probleme de industrie si agricultura // 1982, 20 august. Consfatuire de lucru la C.C. al P.C.R // 1982, 28 iulie. Consfatuire de lucru cu cadrele din agricultura judetului Constanta. Neptun // 1982, 29 mai. Simpozionul Oamenii de stiinta si pacea // 1986 Referendumul din 23 noiembrie // 1987, 16 noiembrie. Sedinta Consiliului de Stat // 1988, 19 august. Punerea pietrei fundamentale la Centrul Consiliilor Nationale ale Democratiei Revolutionare // Activisti ai organizatiei de tineret Tineretul Muncitor // Congresul al II-lea al Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste // Mars pentru pace la Pitesti // Miting pentru dezarmare.