Nomenclatura

Nomenclatură – sistem introdus în Rusia ţaristă care constă din stabilirea unor liste de persoane demne de încredere din partea autorităţilor, în vederea ocupării unor funcţii oficiale. Sistemul nomenclaturii a fost preluat de regimul sovietic din U.R.S.S. şi de alte state foste socialiste. Datorită acestui procedeu s-a modificat procesul de selectare şi promovare a cadrelor, întrucât candidaţii pentru diferite posturi oficiale în stat erau şi în viaţa economică erau, de fapt, aleşi pe baza dosarelor şi listelor aprobate de către partidul unui, care exercita rolul de conducător al societăţii. Includerea în nomenclatură se făcea adesea după criterii subiective (devotamentul faţă de partid, recomandări ale organelor de securitate) şi a dus la constituirea unei birocraţii de tip deosebit, care cuprindea şi numeroase persoane slab pregătite profesional şi politic. (Sergiu Tamaş, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 188).