Economie VIII

Centrul de smantanire al cooperativei Frumusica // Consfatuirea gricultorilor, Constanta // Repararea masinilor agricole G.A.S. Deleni // Sediul cooperativei din comuna Cotnari // Sediul Uniunii Raionale Harlau // Stana coperativei Cotnari // Tractor pornind la munca campului // Un transport de vin din Cotnari // Deschiderea lucrarilor Consfatuirii republicane a lucratorilor din agricultura, Constanta // Aniversare GAC Drumul lui Lenin, com. Lunca, raion Oltenita // Costituirea G.A.C. 30 Decembrie, Ilfov // Inaugurarea G.A.C. Viata Noua din Domnesti, regiunea Bucuresti // Consfatuirea pe tara a taranilor cooperatori // Aspect de la Consfatuirea fruntasilor din CAP-uri // Eroi ai muncii socialiste in agricultura-decorati // Sesiunea extraordinara a Marii Adunari Nationale dedicata incheierii colectivizarii agriculturii // Sesiunea MAN consacrata terminarii colectivizarii agriculturii // Uzina mecanica Muscel // Avicola Halanga – T. Severin // C.A.P. Drapelul Rosu Salonta.