Din corespondenţa „Plăpumarului”

Galaţi, 12 septembrie 1927. Scrisoare trimiasă de Jean Arhip lui Gheorghe Cristescu (Bucureşti), referitoare la situaţia mişcării socialiste din Galaţi

Bodega „1 Mai”                                                                     Galaţi 12 sept. 1927

Jean Arhip

Str. Brăilei

În faţa oborului de vite

Stimate Tov Cristescu,

Află despre mine că sunt bine, am deschis o prăvălie în str. Brăilei vizavi de obor, în carterul nouă unde sunt înproprietărit. Relativ merg bine.

Ceea ce vă doresc şi Dstră. cu întreaga familie.

Am primit CP. de la băi vă mulţumesc de atenţie.

Tov Cristescu

Ţin cu această ocazie să vă informez care este situaţia la Galatz, în cei ce priveşte noua Dtale. orientare politică; Tov Cristescu lunga Dtale inpasivitate în cei ce priveşte defăimarea carieriştilor lea dat posibilitatea să vă discrediteze în mare, iar prin imisarii lor plătiţi, să tragă sforile discreditării şi pe cei ce simpatizau cu acţiunea Dtale, desigur că aceştia au fost câţiva tov sinceri şi conştienţi de rolul lor, mai ales că cunoştea frumosul Dtale trecut şi susţinea acţiunea Dtale, întrucât este pornită dintro adâncă convingere şi o sinceritate ireproşabilă pentru proletariat pentru care aţi luptat o viaţă de martir.

Mişcarea comunistă este compromisă, prin acţiunea clandestină trecută, toate elementele vechi au părăsit mişcarea.

Elementele pe care se putea conta în trecut pentru orice acţiune de mase sau dus ca exemplu: Ionescu Heron, C. Petrovici, Ştef. Mănescu la liberali, Stăiculescu la averescani, iar o parte din elementele noi la lupişti şi naţionalişti, aşa că mişcarea este condusă astăzi de câţiva profani, care au venit boi şi vor pleca vaci, ca Nenilă, Chicuş, Mânzăraru, Rahmil şi Tănase Ghiţă. Toţi aceştia sunt lipsiţi de iniţiativă proprie, ei sunt nişte aparate de execuţie a Centrului, pentru a le canaliza murdăria lor, desigur că nu pot concepe altfel decât că sunt bine retribuiţi, când ei execută prosteşte încă, tactica nenorocită transmisă de aşa zisul Centru compromis şi el până în vârful capului.

Tov. Cristescu, tactica nenorocită inaugurată de către Int III în mişcarea muncitorească a otrăvit în aşa fel sufletele muncitorilor întrucât este o imposibilitate de remediere. Personal sunt complectamente scârbit, şi nu mai pot crede întro unificare a muncitorimei, pentru o luptă eficace.

Tov Cristescu, nu vreau să bănuieşti însă că fac această declaraţie cu gândul să mă înrolez în vreun partid burghez.

Nu aceasta nu-mi este permis să fac întrucât aşi da cu piciorul la trecutul meu de 14 ani de activitate, şi aşi putea să fiu considerat trădător în afară de faptul că aşi compromite ideia.

Cu drag Jean Arhip.

Bucureşti, aprilie 1968. Carte poştală trimisă de Gheorghe Cristescu lui Iuliu Blumenfeld

Familia Iuliu Blumănfeld

Cu venirea zilei ce simbolizează pe Fiul Omului – Isus Cristos – (Paşte) primul socialist al vremii, ca şi a marei zile de 1 mai 1968 – ce reprezintă înfrăţirea universală a muncitorilor dela sate şi oraşe, vă dorim pace şi pâine.

Ghiţă Cristescu

Medgidia, 10 decembrie 1968. Scrisoare trimisă de  C. Boboc lui Gheorghe Cristescu (Bucureşti)

Dragă Tov Cristescu

Am primit scrisoarea dela Dv şi mi-a bucurat foarte mult.

Ştiu de situaţia Tov Mărăcineanu Florea, este grav bolnav şi are pensie mică, ca şi Tov Marinescu. Eu am luptat alături de aceşti oameni care au un caracter socialist deosebit. Nu ştiu dece forurile dela conducere, adică fripturiştii de azi nu s-a gândit la cei ce au luptat în trecut să le asigure o pensie omenească.

Am văzut în librării cartea: Mişcarea muncitorească între anii 1910-1915. Scrie frumos Augustin Deac82 dar nu-şi-a pus întrebarea?

Unde sunt aceşti săraci socialişti care au înfruntat în timpuri grele tirania fascistă şi oroarea capitalistă?? Trăiesc în mizerie!!! Şi ei se lefăesc în lux şi în desmăţ.

Istoria nu-i va erta.

Eu am rugat un medic dela Constanţa şi fac un tratament raze X mă simt mai bine. Dar când este nor şi ploaie mă doare reumatic.

Sînt sigur că viitorul este al nostru, dar mă doare, când ştiu că am fost arestat de fraţi de-ai noştri – ah ce ticăloşi sînt.

Cu ocazia sărbătorilor şi a anului nou 1969 vă urez: Dv Tov Cristescu multă sănătate – şi pentru mine şi alţi muncitori rămâne-ţi un discipol credincios ideilor  de libertate şi dreptate socială.

  1. Boboc

P.S.

Aştept veşti de la Dv.

Anul 1969 să ne aducă sigur victoria libertăţii

Cu pensia dacă nu vor nu mai insista-ţi

Dreptatea va veni sigur. Am suferit destul – Ajunge –

  1. Boboc

Însemnări manuscris făcute de Gheorghe Cristescu

La înpliniria vârsti de 50 ani iam trimes lui tov N. Ceauşescu următoarea felicitare de mai jos.

Stimate tovarăşe Ceauşescu Plăpămarul Ghiţă Cristescu, care prin jertfe a scris o pagină istorică în viaţa statului nostru, împingând carul socializmului tot înainte, urează la împlinirea vârstei de 50 de ani, cizmarului Niculae Ciauşescu să ducă mai departe barca socializmului – comunist, deschizând poarta libertăţii de gândire şi exprimare, cu colaboratorii săi, către împlinirea destinului, sortit de legile fireşti ale evoluţiei, fără zguduiri.

Căci lupta noastră din trecut ca şi în prezent trebuie să ţintească binele şi fericirea întregului popor Român.

Trimeasă 8 Ianuare 1968

(s-au păstrat toate caracteristicile textului, inclusiv greşelile gramaticale)

Din volumul „Gheorghe Cristescu – Plăpumarul. Primul secretar general al PCR. Corespondenţă, documente, imagini”, apărut la Editura Semne (autori Oana ILIE şi Cornel Constantin ILIE)..

Lansarea a avut loc pe 19 iunie 2009, la BOOKFEST, de la ROMEXPO, Pavilion 16, stand 1.