1966 – Decret 770 (intreruperea sarcinii)

Decret nr. 770/1966 din 01/10/1966, pentru reglementarea intreruperii cursului sarcinii Avind in vedere ca intreruperea cursului sarcinii reprezinta un act cu grave consecinte asupra sanatatii femeii si aduce mari prejudicii natalitatii si sporului natural al populatiei. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: Art. 1. – Intreruperea cursului sarcinii este interzisa. Art. 2. –

Continue reading »

1965 – Constituție

CONSTITUŢIA Republicii Socialiste România din 1965 TITLUL I REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA Art. 1. – Romania este republica socialista. Republica Socialista Romania este stat al oamenilor muncii de la orase si sate, suveran, independent si unitar. Teritoriul sau este inalienabil si indivizibil. Art. 2. – Intreaga putere in Republica Socialista Romania apartine poporului, liber si stapin

Continue reading »

1958 – Decret 571 (înfiintarea C.E.C.)

DECRET NUMAR: 371 DIN 16/08/58, privind organizarea si functionarea Casei de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane ART. 1 Casa de Economii si Consemnatiuni a Republicii Populare Romane, denumita prescurtat “C.E.C.” are ca scop dezvoltarea in rindurile populatiei a spiritului de economisire si de buna gospodarire a banilor, pastrarea disponibilitatilor banesti ale populatiei si

Continue reading »

1957 – Decret 504 (bauturi alcoolice)

DECRET nr. 504 din 17 octombrie 1957 privind producţia, vânzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice ART. 1 Fabricarea spirtului, lichiorurilor, bauturilor alcoolice preparate din spirt, vermutului, vinului spumos gazificat, berei, precum si drojdiei comprimate, se face numai in intreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum. Fabricarea distilatului de vin, sampaniei si a vinului licoros,

Continue reading »

1956 – Decret 321 (privind drepturile de autor)

DECRET nr.321 din 18 iunie 1956 privind dreptul de autor CAPITOLUL 1 Dispozitii generale Art. 1. – Dreptul de autor asupra operelor literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror alte asemenea opere de creatie intelectuala, create pe teritoriul Republicii Populare Romane, este garantat autorilor in conditiile prezentului decret. Dreptul de autor asupra operelor create

Continue reading »

1952 – Constituție

Constituția Republicii Populare Române din 1952. Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române. In temeiul articolelor 38 si 104 din Constitutia Republicii Populare Romane, publicata in Monitorul Oficial Nr. 87 bis din 13 Aprilie 1948, Adopta urmatoarea Constituția Republicii Populare Romane Capitol introductiv Republica Populara Romana este un stat al oamenilor muncii de la orase

Continue reading »

1948 – Legea 119 (legea naționalizării)

LEGE nr.119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi CAP. 1 Obiectul nationalizarii ART. 1 Se nationalizeaza toate bogatiile subsolului care nu se gaseau in proprietatea Statului la data intrarii in vigoare a Constitutiei Republicii Populare Romane, precum si intreprinderile individuale, societatile de orice fel si asociatiunile

Continue reading »

1948 – Constituția Republicii Populare Române

CONSTITUŢIA Republicii Populare Române din 1948 TITLUL I Republica Populara Romana Art. 1. – Republica Populara Romana este un Stat popular, unitar, independent si suveran. Art. 2. – Republica Populara Romana a luat fiinta prin lupta dusa de popor, in frunte cu clasa muncitoare, impotriva fascismului, reactiunii si imperialismului. Art. 3. – In Republica Populara

Continue reading »

1948 – Constituția Republicii Populare Române

CONSTITUŢIA Republicii Populare Române din 1948 TITLUL I Republica Populara Romana Art. 1. – Republica Populara Romana este un Stat popular, unitar, independent si suveran. Art. 2. – Republica Populara Romana a luat fiinta prin lupta dusa de popor, in frunte cu clasa muncitoare, impotriva fascismului, reactiunii si imperialismului. Art. 3. – In Republica Populara

Continue reading »
Pages:«123