1971 – Legea 23 (secretul de stat) II

CAP. 3 ART. 17. Ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizatiile econamice, intreprinderile si institutiile vor asigura evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor ce constituie secrete de stat si a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete. ART. 18. La organizatiile socialiste cu volum mare de informatii, date

Continue reading »

1971 – Legea 23 (secretul de stat) I

Legea nr.23 din 17 decembrie 1971 privind apararea secretului de stat în Republica Socialistă România CAP. 1 ART. 1. Apararea secretului de stat este o indatorire patriotica, o obigatie de onoare a tuturor cetatenilor Republicii Socialiste Romania – muncitori, tarani, intelectuali si alte categorii de oameni ai muncii – prin care acestia isi aduc contributia

Continue reading »

1971 – Legea 10 (planul cincinal)

Lege nr. 10/1971 din 21/10/1971 pentru adoptarea planului cincinal de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1971-1975 Directivele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, abordînd în mod ştiinţific cerinţele etapei pe care o parcurge ţara noastră, de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, au stabilit obiectivele de bază ale dezvoltării economice şi social-culturale

Continue reading »

1969 – Legea 21 (organizarea militiei) II

CAP. 3 Organizare si functionare ART. 9 Militia are urmatoarea structura organizatorica:  a) Inspectoratul general al militiei; b) Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti; c) inspectorate ale militiei judetene; d) sectoare ale militiei municipiului Bucuresti; e) servicii, sectii sau birouri ale militiilor municipale si orasenesti; f) posturi de militie comunale; g) organe ale militiei, prevazute la art.

Continue reading »

1969 – Legea 21 (organizarea militiei) I

Legea numarul 21 din 18/11/69 privind organizarea si functionarea militiei CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 In infaptuirea politicii partidului si statului militia are sarcina de a contribui la apararea cuceririlor revolutionare ale poporului, a muncii sale pasnice de constructie socialista, a avutului obstesc si celui personal, a vietii, libertatii si demnitatii persoanelor, a ordinii de drept statornicite

Continue reading »

1968 – Imnul R.S.R. (decret 972/1968)

(…) Capitolul V Imnul de stat Art. 22. – Imnul de stat al Republicii Socialiste România se aprobă de către Marea Adunare Naţională. – la deschiderea şi închiderea diferitelor ceremonii de stat oficiale; – la ceremoniile militare, în conformitate cu prevederile regulamentelor militare; – la închiderea emisiunilor posturilor de radiodifuziune; – cu prilejul ceremoniilor oficiale cu character

Continue reading »

1968 – Drapelul R.S.R. (decret 972/1968)

(…) Capitolul IV Drapelul Republicii Socialiste România Art. 10. – Drapelul Republicii Socialiste România are culorile roşu, galben şi albastru, aşezate vertical cu albastru lîngă lance. În mijloc este aşezată stema Republicii Socialiste România. Art. 11. – Modelul drapelului Republicii Socialiste România şi intensitatea culorilor acestuia sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului

Continue reading »

1968 – Stema si sigiliul R.S.R. (decret 972/1968)

Capitolul I Insemnele Republicii Socialiste Romania Art. 1. – Însemnele Republicii Socialiste România sînt: a) Stema Republicii Socialiste România; b) Sigiliul statului; c) Drapelul Republicii Socialiste România; d) Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Art. 2. – Însemnele Republicii Socialiste România simbolizează statul socialist român, suveran, independent şi unitar. CAPITOLUL II Stema Republicii Socialiste România

Continue reading »

1968 – Decret 975 (cu privire la nume)

DECRET nr.975 din 23 octombrie 1968 cu privire la nume CAPITOLUL 1 Art. 1. – Numele cuprinde numele de familie si prenumele. Art. 2. – Numele de familie se dobindeste prin efectul filiantei ori se modifica drept urmare a schimbarii starii civile, in conditiile prevazute de Codul familiei. Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii,

Continue reading »

1968 – Decret 972 (însemnele RSR)

Decret nr. 972/1968 din 23/10/1968, privind însemnele Republicii Socialiste România EXPUNERE DE MOTIVE Constituţia Republicii Socialiste România stabileşte, în titlul VIII, însemnele statului român, consacrînd normele generale cu privire la stema, sigiliul, drapelul şi imnul de stat ale Republicii Socialiste România. Deoarece nu exista însă un act normativ special care să dezvolte prevederile constituţionale, au

Continue reading »
Pages:«123»