Nomenclatura – membrii III (M – P)

Maurer, Ion Gheorghe. 1902 – 2000. Născut la Bucureşti. Avocat, implicat ca apărător al comuniştilor în procesele interbelice. S-a apropiat de Gheorghiu Dej pe când erau amândoi închişi la Târgu Jiu, şi a organizat evadarea acestuia (august 1944). A făcut parte din delagaţia României care a semnat tratatul de Pace de la Paris (1947). Ministrul

Continue reading »

Nomenclatura – membrii IV (R – V)

Rangheţ, Iosif. 1904-1952. Născut în com. Olari, jud. Arad. Absolvent al Universităţii Leniniste din Moscova. Profesia de bază: rihtuitor. Membru de partid din 1930 şi membru C.C. al P.C.R. între 1943-1945. A fost şeful Direcţiei Cadre a C.C. al P.C.R. (1945-1948) şi preşedinte al Comisiei de Stat a Combustibililor (1949-1950). Rădăceanu, Lothar. 1899 – 1955. Născut

Continue reading »

Nomenclatura

Nomenclatură – sistem introdus în Rusia ţaristă care constă din stabilirea unor liste de persoane demne de încredere din partea autorităţilor, în vederea ocupării unor funcţii oficiale. Sistemul nomenclaturii a fost preluat de regimul sovietic din U.R.S.S. şi de alte state foste socialiste. Datorită acestui procedeu s-a modificat procesul de selectare şi promovare a cadrelor, întrucât candidaţii

Continue reading »

Politica externă – repere cronologice I (1948 – 1960)

1948 15-16 ianuarie – În cadrul unei vizite oficiale, Gheorghi Dimitrov semnează la Bucureşti împreună cu Petru Groza, Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între Bulgaria şi România. S-a semnat şi un protocol de colaborare economică între cele două ţări. 22-24 ianuarie – În urma unei vizite oficiale la Budapesta, Petru Groza şi Lajos

Continue reading »

Politica externă – repere cronologice II (1961 – 1970)

1961 31 iulie – 12 august – Vizita de prietenie în U.R.S.S. a unei delegaţii condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, alături de el participând şi Ion Gh. Maurer, Al. Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Leonte Răutu, etc. 17-31 octombrie – Congresul XXII al C.C. al P.C.U.S., la care participă şi o delegaţie română condusă de Gh. Gheorghiu-Dej. Hruşciov

Continue reading »

Politica externă – repere cronologice III (1971 – 1980)

1971 11 februarie – Semnarea la Moscova, Londra şi Washington de către împuterniciţii guvernului român a Tratatului de prietenie cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi ocenelor şi în subsolul lor. 18-19 februarie – Are loc la Bucureşti Consfătuirea miniştrilor Afacerilor Externe din

Continue reading »

Politica externă – repere cronologice IV (1981 – 1984)

1981 13-16 aprilie – Vizita oficială în Marea Britanie a primului ministru român, Ilie Verdeţ; convorbiri cu primul ministru britanic Margaret Thatcher. 5-7 mai – Vizita de prietenie în România a lui Andreas Papandreu, preşedinte al Partidului Mişcarea Socialistă Panelenă (PASOK). 6-8 mai – Vizita oficială în Argentina a ministrului de Externe, Ştefan Andrei; semnarea

Continue reading »

Politica externă – repere cronologice V (1985 – 1989)

1985 13-14 februarie – Vicecancelarul şi ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher vizitează România 20-22 februarie – Shimon Peres, primul ministru al Israelului vizitează România.4-6 martie – Cuplul Ceauşescu vizitează Libia. 14-16 aprilie – Vizita cuplului Ceauşescu în Canada.26 aprilie – La Varşovia are loc întâlnirea conducătorilor de partid şi de stat ai ţărilor

Continue reading »

Congresele Partidului Stat

Sprijinul extern al Uniunii Sovietice şi prezenţa Armatei Roşii pe teritoriul României nu au fost suficiente comuniştilor români pentru a se impune. A fost necesar un efort propriu pentru crearea prin diverse mijloace (verificări, epurări, represiune, propagandă) a unui organism politic puternic, Partidul Muncitoresc Român. Acest “Partid Unic Muncitoresc” a fost format prin acţiunea de

Continue reading »

România comunistă: aspecte economice

Ana, Luca şi cu Dej bagă spaima în burgheji!”, aşa suna o cunoscută lozincă a sfârşitului anilor ’40. „Burghejii” au reprezentat de fapt o denumire generică, întrucât comuniştii au căutat să bage spaima în toţi cei care ar fi putut opune o cât de mică rezistenţă în calea aplicării principiilor stalinismului economic, proclamate încă de

Continue reading »
Pages:«12345»